Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,21 mln zł wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 28,81 mln zł wobec 22,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku spółka miała 3,60 mln zł zysku netto wobec 4,00 mln zł zysku rok wcześniej.