Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,16 mln zł wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 12,55 mln zł wobec 21,02 mln zł rok wcześniej.