Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 19,72 zł, o 23 proc. wyższym niż poprzednio. Wcześniej walory Bumechu wyceniano na 16 zł.

Raport został sporządzony przy rynkowej cenie akcji BUMECH wynosiła 19 zł.

„Niniejszy materiał jest aktualizacją analizy z lipca 2010 roku. Obecnie jedną akcję Bumech S.A. wyceniamy na 19,72 zł. W związku z tym, że wycena jest o 3,8 proc. wyższa od aktualnego kursu giełdowego, wydajemy dla Spółki rekomendację Neutralnie” – napisano w raporcie.

„Od dnia wydania rekomendacji Trzymaj, kurs Spółki wzrósł do poziomu 19,20 zł, co oznacza wzrost o 32,3 proc.” – dodano dalej.