„Towarzystwo chce umożliwić klientom ekspozycję na jeden z najbardziej perspektywicznych krajów pod względem możliwości osiągnięcia zysków w dłuższym terminie. Według prognoz OECD Turcja będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką spośród krajów OECD w latach 2011-2017, ze średniorocznym wzrostem PKB na poziomie 6,7 proc." – czytamy w komunikacie. TFI podało, że subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich powstanie w wyniku przekształcenia akcyjnego subfunduszu sektorowego Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy poprzez zmianę polityki inwestycyjnej. Zgodnie z nową strategią zarządzający subfunduszem w istotny sposób zwiększy koncentrację na rynku tureckim do co najmniej 66% jego aktywów oraz odstąpi od podejścia sektorowego.

„Zgodnie z dotychczasowym statutem subfundusz inwestował od 66 proc. do 100 proc. w akcje z większości państw regionu Europy Środkowo Wschodniej, z uwzględnieniem Austrii i Turcji oraz od 50 proc. do 100 proc. w akcje firm z sektora finansowo-infrastrukturalnego. Zmiana umożliwi klientom czerpanie korzyści w zdecydowanie większym stopniu z rynku tureckiego i innych branż gospodarki tureckiej" – czytamy dalej. Na koniec kwietnia 2011 roku we wszystkich funduszach Arka były aktywa tureckiego wartości niemal 700 mln zł (wartość aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI wyniosła na koniec kwietnia br. 10,2 mld zł) – podało TFI.

„Główne atuty Turcji to zdrowe, świetnie zarządzane biznesy, młode, dynamicznie rozwijające się społeczeństwo, a także duży, płynny rynek giełdowy. Za inwestowaniem na stambulskim parkiecie przemawia także fakt, że firmy tureckie działają w stabilnym otoczeniu biznesowym, ponieważ Turcja jest krajem demokratycznym. Przeprowadzone przez ostatnie 10 lat reformy zbliżyły Turcję do standardów zachodnich, dzięki czemu poprawiła się konkurencyjność gospodarki" – powiedziała Katarzyna Dąbrowska, zarządzająca Arką BZ WBK Akcji Tureckich, cytowana w komunikacie. Tureckie firmy umacniają pozycję w wielu branżach sektora produkcyjnego, takich jak budownictwo, produkcja mebli, tekstyliów, przetwórstwo żywności czy produkcja samochodów.

Turcja jest obecnie największym eksporterem cementu na świecie oraz drugim największym eksporterem biżuterii, portfel zamówień tureckiego sektora budownictwa przegrywa jedynie z Chinami. Ponadto Turcja jest największym w Europie producentem telewizorów i odtwarzaczy DVD i trzecim największym producentem samochodów.