Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 2,2 proc.

Poprzednie wyliczenie Departament Handlu USA mówiło również o wzroście w I kwartale 2011 roku o 1,8 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.

W IV kwartale 2010 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3,1 proc. w ujęciu zanualizowanym w ujęciu kwartalnym.