"Cieszymy się, iż nasza oferta zakończyła się sukcesem. Akcje spółki spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Jednym z nich jest instytucjonalny inwestor finansowy" - powiedział, cytowany w komunikacie, Michał Kolmasiak, prezes Pragma Trade.

W ramach oferty, spółka zaproponowała prywatnym inwestorom 3.850.000 akcji serii C w cenie nominalnej 0,10 zł za akcję.

Spółka pozyskała z emisji prawie 12 mln zł. Zdobyte środki zostały przeznaczone na zakup kompletnej linii technologicznej służącej do uszlachetniania papieru oraz folii.

Według szacunków zarządu, realizacja celu emisyjnego spowoduje wzrost przychodów z eksportu o około 60-70 proc. do 2013 roku.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Pragma Trade uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 11,8 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 1,3 mln zł, natomiast zysk netto sięgnął 925 tys. zł.

W 2010 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 39,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 39 proc. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł rdr o 68 proc., do 4,56 mln zł, a zysk netto poprawił się o 71 proc., do 3,5 mln zł.