Ok. godz. 15:10 kurs wynosił 1,27 zł co oznacza wzrost o 10,43 proc. wobec ceny odniesienia. Spółka Widok Energia została utworzona w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Docelowa grupa kapitałowa emitenta ma składać się ze spółek działających w obszarze odnawialnych źródeł energii. Spółki te specjalizować się będą w przetwarzaniu biomasy rolniczej na pelet - granulat ze słomy riolniczej. Surowiec, głównie w postaci słomy, pozyskiwany będzie do tego celu od lokalnych producentów rolnych.