"Po lipcu mamy sfinansowane 83 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych przy założeniu, że będą one o 10 mld zł niższe od ostatnio definiowanej kwoty 154,8 mld zł" - powiedział Marczak.

Wskazał, że resort posiada na rachunku środki złotowe i walutowe w wysokości około 50 mld zł. Według niego umożliwia to dalsze oddłużanie w papierach skarbowych w najbliższych miesiącach. "W sierpniu wykupimy bony i obligacje o wartości do 6,1 mld zł" - dodał.

Marczak podkreślił, że w sierpniu na rynek wypłyną środki z tytułu składki przekazywanej do OFE i odsetek od długu w łącznej kwocie 1,2 mld zł.

Według dyrektora planowany na przyszły miesiąc przetarg obligacji może dotyczyć tylko papierów 5-letnich. "Zmniejszyliśmy dolny przedział zakładanej podaży obligacji w sierpniu, dopuszczając możliwość wystawienia na tym przetargu tylko obligacji 5-letnich. W takim przypadku zmniejszymy również górny przedział podaży" - powiedział.

"Jeżeli rynki finansowe ominą zjawiska kryzysowe, to nie będziemy emitować do końca roku bonów skarbowych, co zmniejszy przyszłoroczny poziom potrzeb pożyczkowych" - dodał.

Według planu podaży SPW MF ma zaoferować 10 sierpnia obligacje OK0713/PS0416 łącznie za 2-5 mld zł.

Szef departamentu długu poinformował także, że w czerwcu portfel papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o 3,5 mld zł, w tym obligacji o 3,9 mld zł, osiągając kolejny rekordowy poziom 155,5 mld zł (151,5 mld zł obligacji)."Od początku roku wartość papierów skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrosła o 27,3 mld zł" - poinformował Marczak.

Marczak powiedział ponadto, że resort finansów zakończył już finansowanie tegorocznych potrzeb walutowych, a po wakacjach może rozpocząć prefinansowanie potrzeb walutowych na 2012 rok.

"W lipcu pierwszy raz weszliśmy na japoński rynek obligacji detalicznych, sprzedając obligacje o wartości zbliżonej do rynku hurtowego. Zakończyliśmy tym emisje zagraniczne na finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych" - powiedział Marczak.

Zapewnił, że MF posiada środki walutowe o "zdywersyfikowanej strukturze uodparniającej na zmiany kursowe". Według niego zasoby franków i jenów pozwalają na obsługę zobowiązań w tych walutach do końca roku, a zasoby euro i dolarów "znacznie je przewyższają".

"Po wakacjach możliwe jest prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb walutowych, jeżeli warunki rynkowe będą atrakcyjne" - dodał dyrektor.

MF dokonało w lipcu wyceny 4-letnich obligacji detalicznych emitowanych na rynku japońskim o wartości 25 mld jenów. Obligacje wyceniono na 71 punktów bazowych powyżej tzw. stopy swapowej, co odpowiada rentowności 1,25 proc.