Z zarządu spółki odszedł także Dariusz Kalinowski. W tym samym dniu, podczas nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, powołano Kazimierza Marsa na stanowisko prezesa oraz Rafała Melanowicza i Dariusza Zdanowicza na członków zarządu spółki.