"Jeżeli jest jakiś wpływ na emisje polskich papierów skarbowych, to tylko pozytywny. Operacje skupu obligacji państw strefy euro przez EBC działają stabilizująco na rynki finansowe, a przez to na rynek polskich obligacji skarbowych" - poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka prasowa MF Małgorzata Brzoza.

Wskazała, że przykładem takiego "stabilizującego wpływu" były rezultaty operacji skupu przez EBC obligacji hiszpańskich i włoskich. "Po silnych wzrostach rentowności obligacji hiszpańskich i włoskich związanych z pogorszeniem perspektyw wzrostu gospodarczego w tych krajach oraz obawami o ich sytuację fiskalną operacje zakupu obligacji tych państw przez EBC przyczyniły się do obniżenia ich rentowności na rynku wtórnym" - wyjaśniła.

>>> Zobacz też: Upadek Rzymu to upadek całej Europy

Zaznaczyła jednocześnie, że Ministerstwo Finansów nie zajmuje się skupowaniem obligacji państw strefy euro, natomiast zarządza długiem publicznym sektora finansów publicznych.

Pytana, czy Polska bierze udział w innym mechanizmie pomocy dla zagrożonych krajów strefy euro, czy grupie pracującej nad taką pomocą odpowiedziała, że wiodąca w zakresie pomocy finansowej dla Irlandii, Portugalii oraz Grecji jest Eurogrupa (szefowie resortów finansów państw strefy euro).

Reklama

Wskazała, że wsparcie dla Irlandii i Portugalii udzielane jest przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej (tzw. EFSF, specjalna spółka założona wyłącznie przez państwa strefy euro i udzielająca wsparcia finansowego swoim udziałowcom) oraz przez Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (mechanizm dostępny dla wszystkich państw członkowskich i uruchamiany na mocy decyzji Rady Ecofin).

"Obecnie wsparcie dla Grecji - które zostało uruchomione przed utworzeniem EFSM i EFSF - ma formę pożyczek bilateralnych państw strefy euro" - poinformowała.

>>> Czytaj też: Prawica i UPR: Polski nie stać na ratowanie Grecji

Zaznaczyła, że istnieje również możliwość wykorzystania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (ang. EFSM). Jest on dostępny dla wszystkich państw członkowskich i z jego wsparcia korzystają już Irlandia (otrzymała 22,5 mld euro) i Portugalia (26 mld euro).

"Środki pożyczane przez EFSM są gwarantowane przez budżet UE, co w hipotetycznej sytuacji niespłacania zobowiązań przez dane państwo oznaczałoby przejęcie ich przez budżet UE i proporcjonalne współfinansowanie przez wszystkie państwa UE" - wyjaśniła. Rzeczniczka zaznaczyła, że w takiej sytuacji koszty poniosłaby także Polska, w proporcji ok. 3 proc.

Brzoza poinformowała, że w 2013 r. rozpocznie działalność nowy mechanizm - Europejski Mechanizm Stabilności. Polska brała udział w pracach nad jego projektem.

>>> Zobacz też: Tusk: Polska będzie uczestniczyła w pomocy dla Grecji

"Polska aktualnie nie bierze udziału w pracach nad innymi niż wyżej wymienione mechanizmami. Według naszej wiedzy takie prace nie są prowadzone" - dodała Brzoza.