"Grupa Famur konsekwentnie realizuje strategie rozwoju, zakładającą koncentracje na produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. Działania polegają m.in. na wyodrębnieniu i upublicznieniu niezależnych grup kapitałowych – Polskiej Grupy Odlewniczej SA oraz Zamet Industry SA, które umożliwi im samodzielny wzrost przy zachowaniu dotychczasowej struktury akcjonariatu. (…)Na przełomie września i października 2011 akcje PGO i Zamet Industry zadebiutują na GPW" - głosi komunikat.

Oferta publiczna 96,3 mln akcji Zamet Industry oraz 96,3 mln akcji PGO związana jest z realizacją strategii grupy i jest sposobem na wypłatę dywidendy rzeczowej przez Famur. Na początku lipca br. spółki opublikowały prospekty emisyjne. Ich walory zostaną zaoferowane akcjonariuszom Famuru, nie przewidziano więc zapisów na akcje (dzień dywidendy to 16 sierpnia 2011 roku). Prezes Famuru Waldemar Łaski zapowiedział w komunikacie, że w kolejnych miesiącach spółka zamierza skupić sie na rozwijaniu współpracy z polskimi kopalniami, a także na wzroście eksportu.

W segmencie górniczym (działalność kontynuowana), czyli bez uwzględniania obrotów wydzielanych grup PGO i Zamet Industry, Grupa Famur osiągnęła w I poł. 2011 roku przychody w wysokości 403 mln zł, czyli o ponad 63% więcej w porównaniu do I półrocza 2010 r. Wynik netto Grupy na działalności kontynuowanej wyniósł 52,8 mln zł, co oznacza wzrost o 65% względem tego samego okresu roku poprzedniego.

Zamet Industry jest grupą kapitałową zajmującą wiodącą pozycję na rynku wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych w Polsce i na świecie. Spółka specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Polska Grupa Odlewnicza (PGO) jest jednym z największych w Polsce producentów odlewów staliwnych i żeliwnych dla szerokiego spektrum odbiorców z różnych branż przemysłu w kraju i za granicą.