"Wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia GZE złożymy (...) prawdopodobnie pod koniec tygodnia" - powiedział prezes.

Na pytanie, czy przejęcie tych aktywów nie opóźni procesów inwestycyjnych w grupie, odpowiedział: "nie zatrzyma to inwestycji realizowanych przez grupę i nie wpłynie też na to, że nie będziemy mogli realizować kolejnych projektów. Dotrzymamy założeń, że wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekroczy 2,5, a gdyby to miało się stać, to wtedy będziemy ewentualnie myśleć o przesunięciu inwestycji lub przesunięciu finansowania" - poinformował.

Dodał, że ani w najbliższym czasie, ani w średnim terminie spółka nie widzi potrzeby pozyskania środków poprzez podniesienie kapitału.

W sierpniu Tauron (TAURONPE), który podpisał z Vattenfall AB przedwstępną umowę kupna 99,98 proc. akcji spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE) za prawie 4,63 mld zł, informował, że zamierza sfinansować akwizycję długiem w wysokości 3,45 mld zł, a w pozostałej kwocie gotówką.