SYGNITY

Sygnity podpisało ze Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia - umowę przewidującą m.in. dostawę sieciowego sprzętu, systemu do zarządzania zgodnością polityką urządzeń sieciowych i wykonanie usługi wdrożenia oraz migracji sieci, wynika z komunikatu spółki. Wartość umowy wynosi 80 mln zł brutto.

POLIMEX_MOSTOSTAL

Spółka budowlana Polimex-Mostostal spodziewa się, że zamknie 2011 rok portfelem zamówień w wysokości 13 mld zł, a w przyszłym roku jego wartość będzie podobna, choć spółka zrealizuje wyższe marże, poinformował prezes Konrad Jaskóła.
„Kurczą się inwestycje drogowe, ale liczymy na energetykę. Sprzedaż będzie na tym samym poziomie, jeśli nie wyższa, ale przy wyższych marżach" - powiedział Jaskóła zapytany o wartość portfela zamówień na przyszły rok.
Prezes poinformował, że jeszcze we wrześniu Polimex-Mostostal podpisze dwa kontrakty o wartości ponad 0,5 mld zł.
W prezentacji wyników za I półrocze Polimex podał, że jego portfel zamówień bez udziału konsorcjantów wynosi 9,0 mld zł, zaś po uwzględnieniu konsorcjantów - 12,3 mld zł.


ASSECO POLAND

Reklama

Asseco Poland nie planuje obecnie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, po tym jak akcjonariusze nie przegłosowali planu skupu akcji własnych za 600 mln zł w 5 lat, poinformowała rzeczniczka spółki Katarzyna Drewnowska agencję ISB. Asseco Poland może wypłacić wyższą dywidendę albo wrócić do wstrzymanego programu akwizycji.

HOLDING NIERUCHOMOŚCI

Kontrolowana przez Skarb Państwa Grupa Polski Holding Nieruchomości (PHN), powstała m.in. na bazie spółek Intraco, Budexpo, Składnica Księgarska, Dipservice i Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro (TON Agro), która posiada nieruchomości warte 2,3 mld zł, ma zadebiutować na GPW na przełomie czwartego i pierwszego kwartału, poinformował wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz.

PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN (ZE PAK)

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) dopiero po rekomendacji doradców i zarządu podejmą decyzję o strukturze oferty publicznej, która ma się odbyć do końca I kw. 2012 roku, wynika z wypowiedzi wiceministra skarbu Adama Leszkiewicza.

EKO HOLDING

Spółka handlowa Eko Holding spodziewa się wzrostu przychodów w 2011 r. do 1,4-1,5 mld zł, ale zysk netto będzie niższy niż w roku ubiegłym, poinformował agencję ISB prezes Krzysztof Gradecki. W jego ocenie, w perspektywie dwóch lat możliwe jest osiągnięcie przez spółkę 2 mld zł przychodów.

ASSECO POLAND

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Asseco Poland nie uchwaliło upoważnienia dla zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych, poinformowała spółka. Wartość potencjalnego buy-backu (który mógł zostać przeprowadzony w ciągu kilku lat w ramach kilku programach) miała wynieść do 600 mln zł.

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE

Zakłady Chemiczne Police podpisały kontrakt na dostawę 23 tys. ton nawozu wieloskładnikowego z singapurską firmą Mekatrade Asia Pte Ltd, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 35,69 mln zł.

PKN ORLEN

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w sierpniu br. 4,20 USD/ b wobec 2,40 USD/ b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 3,00 USD/b przed rokiem, podała spółka na stronie internetowej.

HAWE TELECOM

Spółka Hawe Telekom, z notowanej na GPW grupy Hawe, podpisała umowy dotyczące współpracy i wzajemnego świadczenia usług dzierżawy włókien światłowodowych z TK Telekom, poinformowała spółka.

POLICE SA

Z.Ch. "Police" S.A. zawarły z Mekatrade Asia Pte Ltd umowę sprzedaży nawozów wieloskładnikowych. Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie od przekazania ostatniego raportu bieżącego tj. od 30.03.2011 r. wynosi 77.690 tys. zł.

PDA Global Trade

Kurs PDA spółki Global Trade, dystrybutora systemów instalacji wodnych i centralnego ogrzewania, wzrósł podczas debiutu na NewConnect o 50 proc., do 0,90 zł. We wtorek do obrotu na NewConnect trafiło 1,54 mln praw do akcji serii C spółki Global Trade. Z zakończonej w czerwcu oferty prywatnej akcji serii C spółka pozyskała 924 tys. zł. Global Trade jest dystrybutorem systemów instalacji wodnych i centralnego ogrzewania. Oferuje ponadto usługi doradztwa technicznego i projektowego.

WALCOWNIA METALI "DZIEDZICE"

Grupa Boryszew kupi od resortu Skarbu Państwa 8,11 proc. akcji Walcowni Metali "Dziedzice" w Czechowicach-Dziedzicach (Ślaskie). We wtorek w ministerstwie odbyła się ustna aukcja, podczas której Boryszew był jedynym oferentem - głosi komunikat MSP. Grupa zaoferowała za pakiet 229 549 akcji zwykłych imiennych serii B nieco ponad 1,528 mln zł, czyli dokładnie tyle, ile wynosiła cena wywoławcza. Cena jednej akcji wyniosła 6,66 zł.

IPOPEMA Securities S.A.

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") stwierdziła brak podstaw sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Spółkę akcji Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. ("CSAM").