PGNiG

PGNiG złożył wniosek do UOKiK o przejęcie kontroli nad Vattenfall Heat Poland - poinformował UOKiK na stronie internetowej.>>>>

LZMO

Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych (LZMO) zadebiutują na rynku NewConnect 19 września - poinformowała GPW w komunikacie. >>>>

Reklama

Agroton

Producent rolny działający na Ukrainie, Agroton Public Limited, zakończył zbiory słonecznika z 17 tys. hektarów upraw (wobec łącznie 39 tys. ha), uzyskując z jednego hektara średnio 2,2 ton oraz zakończyła zbiory kukurydzy z 3 tys. hektarów upraw (z 9 tys. ha łącznie), przy średniej wydajności 6,0 ton/ha, poinformowała spółka w komunikacie. Efektywność spółki jest znacznie wyższa niż w poprzednich latach. "Trwa kampania żniwna 2010/2011 Agroton Public Limited. Obecnie Grupa prowadzi zbiory słonecznika z areału upraw o powierzchni 39 tys. hektarów oraz zbiory kukurydzy z 9 tys. hektarów upraw. Według stanu na dzień 13 września 2011 roku, Grupa zakończyła zbiory słonecznika z 17 tys. hektarów upraw, uzyskując z jednego hektara średnio 2,2 ton nasion, oraz zakończyła zbiory kukurydzy z 3 tys. hektarów upraw, przy średniej wydajności 6,0 ton kukurydzy z jednego hektara" - czytamy w komunikacie.

Emperia

Analitycy Erste podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji Emperia Holding z ceną docelową 100 zł, wynika z raportu datowanego na 13 września.>>>>

Eurocash

Analitycy Erste obniżyli rekomendację dla Eurocash do "akumuluj" z „kupuj" z ceną docelową 26 zł, wynika z raportu datowanego na 13 września.>>>>

PBG

Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK wydali nową rekomendację "trzymaj" dla spółki budowlanej PBG i wyznaczyli dwunastomiesięczną cenę docelową na poziomie 95 zł, wynika z raportu datowanego na 9 września.>>>>

CEZ

W ostatnim raporcie analitycy Morgan Stanley podtrzymali rekomendację „równoważ” dla akcji czeskiego koncernu energetycznego CEZ.>>>>

XSystem

Spółka XSystem, oferująca urządzenia drukujące i kopiujące oraz oprogramowanie dla biur i branży poligraficznej, zadebiutowała we wtorek na rynku NewConnect. Do godziny 11.40 na papierach firmy nie zawarto żadnej transakcji.>>>>

Ciech

Analitycy DM Amerbrokers rekomendują „kupuj" dla akcji spółki chemicznej Ciech z ceną docelową 18,05 zł, wynika z raportu datowanego na 6 września.>>>>

AbeoNET

Spółka abeoNET, zajmująca się m.in. kreowaniem wizerunku w sieci, zadebiutuje na rynku NewConnect 14 września - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w komunikacie.>>>>

Orbis

Grupa Hotelowa Orbis prognozuje osiągnięcie zysku EBITDA w wysokości 185 mln zł na koniec 2011 roku, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

KGHM

Zarząd KGHM przy wsparciu przedstawicieli rencistów i emerytowanych pracowników spółki chce przeprowadzić referendum ws. wykupu tzw. deputatu węglowego. Zarząd chce wykupić deputat, aby obecnym i przyszłym emerytom nie płacić co roku za niego ekwiwalentu. Obecnie emeryci otrzymują co roku 1900 zł za deputat węglowy, który wynosi 2,5 tony. Z tego przywileju korzysta w KGHM ponad 19 tys. emerytów i rencistów. Deputat węglowy otrzymują również pracownicy spółki, czyli ponad 18 tys. osób. Największy przypada pracującym górnikom dołowym, to ekwiwalent 8 ton węgla.

Jak poinformował w wtorek na konferencji prasowej prezes KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth, zarząd w porozumieniu z przedstawicielami rencistów i emerytów opowiedział się za przeprowadzeniem referendum w sprawie jednorazowego wykupu deputatu węglowego. "Zarząd postuluje, żeby w układzie zbiorowym zlikwidować artykuł 52, czyli wykupić przywileje związane z deputatem węglowym w przyszłości" - tłumaczył prezes.

Zarząd chce, aby przyszli i obecni emeryci i renciści otrzymali jednorazowy ekwiwalent za deputat węglowy. Proponuje 15 tys. zł, zaznaczając, że ta kwota może być negocjowana. Obecni pracownicy po otrzymani jednorazowego ekwiwalentu nadal pobieraliby deputat węglowy, aż do momentu przejścia na emeryturę. Z kolei aktualni emeryci po otrzymaniu jednorazowego ekwiwalentu, nie otrzymywaliby już deputatu.

W rozmowach zarządu z przedstawicielami emerytów i rencistów uczestniczył marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, do którego zwrócili się oni o pomoc. "To interesujący pomysły, żeby w przyszłości zwolnić firmę z kosztów, ale musi to zaakceptować załoga, emeryci oraz ludzie pracujący. Pomysł referendum jest bardzo dobrym pomysłem" - ocenił marszałek Sejmu.

Jak podkreślał Henryk Andrysiak, przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów Rencistów, Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., 80 proc. emerytów i rencistów opowiada się za wykupieniem deputatu. "My jednak nie możemy głosować w referendum, a jedynie obecni pracownicy" - mówił Andrysiak.

W referendum pracownicy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy są za wykupem deputatu węglowego oraz za ile.PGE

W najnowszym analitycy Morgan Stanley ponownie wydali rekomendację „przeważaj” dla akcji PGE.>>>>

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej nie zakłada wypłaty w tym roku dywidendy zaliczkowej - powiedział PAP Tomasz Zadroga, prezes PGE. "Nie wydaje mi się, żeby była wypłacana dywidenda zaliczkowa. Oczywiście będziemy rozmawiać z akcjonariuszami w trzecim kwartale, zapytamy Skarb Państwa i kilka dużych funduszy"- powiedział PAP Zadroga. W lipcu Jan Bury, wiceminister skarbu, mówił PAP, że MSP nie wyklucza, że będzie wnioskować o wypłatę w tym roku dywidendy zaliczkowej z zysku PGE w związku ze sprzedażą udziałów przez spółkę w Polkomtelu.

PGE przypadnie z transakcji kwota 3,29 mld zł, a wartość księgowa tego aktywa w sprawozdaniu jednostkowym PGE to 1,66 mld zł, a w skonsolidowanym 1,29 mld zł. Zysk z transakcji będzie podlegał opodatkowaniu, a docelowo PGE zamierza go proponować akcjonariuszom do podziału zgodnie z polityką dywidendową, czyli 40-50 proc. skonsolidowanego zysku na dywidendę. "Zysk z Polkomtela to nadzwyczajny zysk, ale do normalnego podziału" - powiedział Zadroga. Prezes PGE zakłada, że sprzedaż Polkomtela zostanie sfinalizowana w tym roku.

Powtórzył, że do czasu zamknięcia transakcji sprzedaży Polkomtela, grupa nie będzie się zajmować sprzedażą Exatela. "Jak zamkniemy transakcję sprzedaży Polkomtela, wrócimy do sprzedaży Exatela. Na chwilę obecną transakcja jest zamrożona" - powiedział.

Polska Grupa Energetyczna nie wyklucza, że od przyszłego roku rozpocznie publikację prognoz wyników - powiedział PAP Tomasz Zadroga, prezes PGE.

"Na razie nic złego na rynku się nie dzieje i wszystko wskazuje na to, że dziać się nie będzie. Wierzę, że w drugim półroczu sytuacja będzie rozwijać się poprawnie oraz dodatkowo zaksięgujemy transakcję sprzedaży udziałów w Polkomtelu" - powiedział prezes.

Po I półroczu 2011 roku przychody grupy PGE wyniosły 13,915 mld zł wobec 10,13 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 2,663 mld zł z 2,28 mld zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł do 2,22 mld zł z prawie 1,5 mld zł. Zadroga powtórzył, że grupa nie jest jeszcze gotowa na przedstawianie prognoz.

ZPC Otmuchów

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (OTMUCHOW) objęły 2.000.000 akcji PWC Odra po cenie emisyjnej 5 zł za akcję, poinformowała spółka w komunikacie. „Skutkiem zawarcia umowy będzie przejęcie kontroli nad PWC Odra – po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PWC Odra emitent będzie posiadał, łącznie z akcjami PWC Odra nabytymi wcześniej, pakiet kontrolny stanowiący 62,68% wszystkich akcji PWC Odra, dający 57,39% ogólnej liczby głosów w tej spółce"- podano w komunikacie. Nabycie akcji PWC Odra wynika z realizowanej przez ZPC Otmuchów strategii rozwoju poprzez akwizycje i jest realizacją jednego z celów emisji akcji serii D zawartych w prospekcie.

Bowim

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Bowim, dystrybutora wyrobów hutniczych, poinformował urząd w komunikacie. Spółka ma zamiar przeprowadzić ofertę publiczną akcji serii D i G. "Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Bowim SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D i G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F, G oraz praw do akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski IDM)" - czytamy w komunikacie. Spółka złożyła prospekt emisyjny w KNF w marcu 2011 r. Informowała wówczas, że planuje rozpocząć ofertę 1,1 mln akcji serii G w II kwartale br. Cena emisyjna akcji miała zostać ustalona na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu.