Uzasadnia to tym, że - po pierwsze - z roku na rok będzie przybywało emerytów, ubywało zaś osób pracujących - a to z ich wynagrodzeń są finansowane emerytury. Po drugie ulży to pracodawcom, którzy za każdego zatrudnionego również odprowadzają składki do ZUS-u. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, na których głównie opiera się nasza gospodarka, odczują ulgę w swoich finansach. Będzie im łatwiej się rozwijać.

Według Gwiazdowskiego powinna być wprowadzona jedna stawka VAT w wysokości 21 proc. i z tego podatku należałoby finansować emerytury.