Spółka Armatura Kraków miała 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2011 roku wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,13 mln zł wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 80,50 mln zł wobec 79,31 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 1,67 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 10,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 207,34 mln zł wobec 205,65 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2011 roku spółka miała 2,49 mln zł zysku netto wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej.