cił długo- i krótkoterminowy rating podmiotu (IDR) Banku Zachodniego WBK (odpowiednio: A+ i F1) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, podała agencja w komunikacie.

Wcześniej na liście obserwacyjnej znalazły się ratingi głównego akcjonariusza BZ WBK - hiszpańskiego Banco Santander's (AA-).

"Decyzje ratingowe odzwierciedlają wpływ na niektóre spółki-córki potencjalnego osłabienia dostępności wsparcia spółek-matek po ostatnich negatywnych decyzjach ratingowych dotyczących długoterminowych ratingów podmiot" - głosi komunikat.

Pozostałe ratingi BZ WBK pozostały bez zmian: rating indywidualny na poziomie C, rating wsparcia na poziomie 1.