Według szacunków spółki jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosą 253,1 mln zł, zysk EBITDA wyniesie 4,69 mln zł, a zysk netto 3,92 mln zł, podała spółka w komunikacie. Z kolei łącznie dla Fiten oraz spółek zależnych Energobiogaz i GreenAgro przychody w tym okresie mają wynieść 254,9 mln zł, EBITDA 2,97 mln zł, a zysk netto 2,21 mln zł.

„Zdecydowaliśmy się na zwiększenie naszych szacunków oczekiwanych wyników finansowych w 2011 roku, ponieważ dane finansowe po trzech kwartałach oraz bardzo dobre wyniki w czwartym kwartale dają nam solidne podstawy do podwyższenia szacunków przedstawionych jeszcze przed debiutem akcji spółki na NewConnect w informatorze eBiuletynu NewConnect. Nowe, podwyższone szacunki wyników jednostkowych zwiększyliśmy w stosunku do pierwotnych o 34%, na poziomie przychodów, na poziomie EBITDA o 47% a zysku netto o 84%." – powiedział prezes Fiten Roman Pluszczew, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółki zależne są jeszcze na etapie rozwoju działalności operacyjnej, ale już w przyszłym roku spodziewa się dodatniego wpływu na łączny wynik ze strony spółki zajmującej się produkcją biomasy, natomiast spółka zajmująca się projektami biogazowymi ma być rentowna od 2013 roku.

Na przełomie sierpnia i września tego roku Fiten przeprowadziła ofertę prywatną 3,5 mln akcji serii G i pozyskała 7,7 mln zł brutto na inwestycje. Emisja akcji została uplasowana wśród osób prywatnych i instytucji finansowych.

Środki pozyskane z oferty prywatnej zostaną wykorzystane na inwestycje w rozwój projektów odnawialnych źródeł energii w obszarze biogazu i biomasy energetycznej oraz rozwój core businessu w zakresie handlu energią.