Szefowa Państwowej Agencji Turystyki Gruzji Maja Sidamonidze powiedziała podczas prezentacji projektu, że Narodowy Urząd Turystyki rozpoczął działania, których celem jest rozwój turystyki i jej kadr na poziomie regionalnym oraz poprawa unormowań prawnych dotyczących turystyki.

Z Austrii, gdzie mieści się siedziba Agencji, przybył na prezentację członkowie zespołu zarządzającego realizacją projektu. Przedstawiciele tego zespołu zaznaczyli, że Gruzja ma ogromny potencjał dla rozwoju turystyki regionalnej i ten potencjał powinien być w pełni wykorzystany do przyciągnięcia zagranicznych turystów.