Koniec wojny między resortami gospodarki i finansów. Uzgodniono kryteria łączenia pomocy publicznej - informuje "Puls Biznesu"

"Udało nam się porozumieć z Ministerstwem Finansów w sprawie warunków, jakie ma spełniać projekt, by inwestor mógł łączyć pomoc publiczną. Zgodnie z sugestią premiera, system jest prosty" - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki.

Aby dostać zgodę na grant rządowy i jednocześnie skorzystać z innych form pomocy publicznej, firmy muszą spełnić jasne kryteria.

"Zgoda Rady Ministrów nie będzie potrzebna w przypadku inwestycji w następujących sektorach priorytetowych: motoryzacyjnym, biotechnologicznym, elektronicznym i lotniczym, gdy ich wartość wynosi co najmniej 350 mln zł. W przypadku sektora nowoczesnych usług biznesowych pod uwagę będzie brana liczba miejsc pracy: przy co najmniej 500 inwestor będzie mógł łączyć pomoc publiczną" - mówi Teresa Korycińska z Ministerstwa Gospodarki.

"To kryteria realne do spełnienia. Kierunkowskaz dla inwestorów, jaki poziom inwestycji trzeba zrealizować, żeby dostać pomoc publiczną" - podkreśla Paweł Tynel z Ernst & Young.