Dostępny na stronie internetowej Polskiego Radia raport wskazuje, że w 2011 r. spółka otrzymała 131,7 mln zł z abonamentu rtv. To o ponad 25 mln zł mniej niż w roku 2010 i o ponad 40 mln zł mniej niż w roku 2009.

Wpływy z abonamentu są wciąż podstawowym źródłem finansowania działalności Polskiego Radia, jednak proporcja w stosunku do pozostałych dochodów zmniejsza się. W roku 2010 stanowiły one ok. 70 całości przychodów. W roku 2011 - ok. 58 proc. Drugim co do wielkości źródłem przychodów PR jest sprzedaż czasu reklamowego. W ubiegłym roku było to 50,7 mln zł - o 8,4 mln zł (blisko 20 proc.) więcej niż w roku 2010.

Łączne przychody PR w 2011 r. wyniosły 227,1 mln zł (o 44,1 mln zł mniej niż rok wcześniej), zaś koszty - 252,3 mln zł (o 17,2 mln zł mniej niż w 2010 r.). Oznacza to, że Polskie Radio zamknęło ubiegły rok stratą netto w wysokości 25,2 mln zł, czyli taką kwotą, o jaką zmniejszyły się wpływy z abonamentu.

Polskie Radio nadało w 2011 r. w pięciu swoich programach (Program I, II, III, IV oraz Polskie Radio dla Zagranicy) ponad 44 tys. godzin programu. Najwięcej czasu antenowego zajęły: muzyka - 47,3 proc. (z czego muzyka rozrywkowa to 71,4 proc., muzyka poważna - 25,4 proc., jazz - 1,7 proc., a muzyka ludowa - 1,3 proc.), publicystyka - 18,2 proc. oraz informacja - 14,2 proc.

Audycje edukacyjne i popularnonaukowe zajęły 3,6 proc. czasu antenowego, literackie - 2,3 proc., poradnictwo - 1,8 proc., audycje religijne - 1,5 proc., rozrywkowe - 1,2 proc., a sport - 1,1 proc. Płatne elementy programu (reklama i telesprzedaż, płatne ogłoszenia, płatne koncerty życzeń) stanowiły 1,4 proc. czasu antenowego.

Reklama

Udział anten PR w całkowitym rynku słuchalności radia w Polsce wyniósł w zeszłym roku 21,2 proc. - o 0,1 pkt proc. mniej niż w roku 2010. Największy udział miało w tym czasie RMF FM - 26 proc. Spośród anten PR najchętniej słuchana była Jedynka - 11,9 proc. oraz Trójka - 8,2 proc.

Ze sprawozdania wynika ponadto, że Jedynki najchętniej słuchają osoby po 50. roku życia - stanowią one blisko 69 proc. odbiorców. Wśród słuchaczy Dwójki jest ich 65 proc. Odbiorcy Trójki to przede wszystkim osoby w wieku 15-49 lat, które stanowią 60 proc. słuchaczy tej anteny. Do młodego pokolenia adresowana jest radiowa Czwórka; osoby poniżej 30. roku życia stanowią blisko 59 proc. jej słuchaczy.

W sprawozdaniu podkreślono, że realizowana w 2011 roku formuła programowa, mimo mniejszych niż w latach ubiegłych wpływów abonamentowych, nadal umożliwiała utrzymywanie i promowanie gatunków wykraczających poza ofertę stacji komercyjnych, w tym prozy, poezji i słuchowisk, reportaży, muzyki poważnej i ludowej, koncertów oraz nagrań orkiestr i chóru. Jednocześnie poprzez programy popularne (informacja, sport, poradnictwo, konkursy, muzyka rozrywkowa) pozwalała na utrzymywanie słuchalności anten i udziału w rynku radiowym.

W czwartek Rada Nadzorcza Polskiego Radia podjęła decyzję o likwidacji Chóru Polskiego Radia, akceptując tym samym wcześniejszą decyzję zarządu spółki o wyłączeniu chóru ze struktur radiowych. Działalność chóru kosztowała Polskie Radio ok. 2 mln zł rocznie.