"To wszystko zależeć będzie od procesów sprzedaży i od sytuacji na rynku" - powiedział w Sejmie dziennikarzom Budzanowski. Wyjaśnił, że resort chciałby utrzymać statystykę sprzedaży średnio dwóch spółek tygodniowo.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek, że rząd przyjął do wiadomości "Plan prywatyzacji na lata 2012-2013", przedłożony przez ministra skarbu. Sprywatyzowanych ma być 300 spółek: 279 nadzorowanych przez ministra skarbu państwa i 21 nadzorowanych przez innych ministrów.

"Teraz chcemy przyspieszyć z prywatyzacją i zorganizować tzw. road show dla inwestorów, ale branżowych, na terenie całej Polski, we wszystkich stolicach regionów" - powiedział szef resortu. Dodał, że w każdym województwie jest średnio od 10 do 25 spółek przeznaczonych do prywatyzacji. Organizowane będą spotkania z udziałem kierownictwa MSP i potencjalnych inwestorów oraz fundacji i stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli branż. "Planujemy to robić na bieżąco. Od przyszłego tygodnia organizujemy ogólnopolską akcję, która będzie trwała do końca czerwca" - powiedział minister.

Wcześniej Budzanowski przedstawiał posłom sejmowej komisji skarbu informacje m.in. na temat systemu przesyłu i zaopatrzenia w dostawy gazu oraz tranzytu do i przez Polskę, stanu spółek przesyłowych oraz ich planów inwestycyjnych związanych z budową terminalu gazowego.

Przypomniał, że w 2011 r. zużytych zostało 14,3 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. 30 proc. naszych potrzeb zaspokajanych jest dzięki wydobyciu ze złóż krajowych. W 2011 r. wyniosło ono 4,4 mld sześc. gazu ziemnego. "Reszta pokrywana jest z importu" - powiedział Budzanowski.

Minister podkreślił, że spółki skarbu państwa, jak PGNiG czy Gaz-System, realizują m.in. rozbudowę Podziemnych Magazynów Gazu (PMG), gazociągów, interkonektorów. Według danych resortu, wartość inwestycji PGNiG w PMG do 2018 r. wyniesie 4,8 mld zł.

Mówiąc o budowanym obecnie przez należącą do Gaz-Systemu spółkę Polskie LNG terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, przypomniał, że w pierwszym etapie eksploatacji terminal pozwoli na odbiór ok. 5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie, co stanowi ok. 35 proc. krajowego zużycia gazu. W miarę wzrostu zapotrzebowania możliwe będzie zwiększenie zdolności odbioru terminalu do 7,5 mld m sześc.

Posłowie pytali o terminowość tej inwestycji. "Do końca czerwca 2014 r. terminal ma być oddany do użytku. Pierwszy statek ma być przyjęty w lipcu. Nie ma zmiłuj się, jeśli chodzi o oddanie tego terminalu" - podkreślił minister.

Budzanowski poinformował też posłów o planach budowy przez Gaz-System połączenia gazowego z Litwą. Wstępne szacunki wskazują, że gazociąg miałby 562 km długości; kosztowałby 471 mln euro, 73 proc. tych wydatków ponosiłaby Polska.