"Na ogół posiedzenia Rady Ministrów są we wtorki, w tym wypadku, w tym tygodniu prezes Rady Ministrów przewiduje jeszcze zwołanie posiedzenia Rady Ministrów na piątek na godziny przedpołudniowe. Jest to związane z tym, że tego dnia pan premier będzie chciał, aby Rada Ministrów przedyskutowała i przyjęła dwa projekty dotyczące kwestii emerytalnych, a mianowicie podniesienia wieku emerytalnego oraz emerytur mundurowych, tak aby bezpośrednio po tym piątkowym posiedzeniu Rady Ministrów te dokumenty, przyjęte przez Radę Ministrów, mogły trafić do parlamentu" - mówił Arabski na wtorkowym briefingu przed posiedzeniem rządu.

Pytany, czy piątkowe posiedzenie Rady Ministrów ma oznaczać jakieś przyspieszenie, skoro przewidywano rozpatrzenie projektów w najbliższy wtorek, odparł, że wstępne plany przewidywały przedyskutowanie kwestii emerytur na obecnym posiedzeniu albo na kolejnym.

Arabski podkreślił, że piątek to dobry termin, by rzetelnie i spokojnie poświęcić się wyłącznie tym dwóm kwestiom. "W tym wypadku ze względu na wagę tych spraw należałoby je omówić osobno, mieć więcej czasu i też więcej czasu dać sobie oraz parlamentarzystom przekazując ten dokument w piątek" - zaznaczył.

Jego zdaniem właściwie wszystkie szczegóły dotyczące projektów emerytalnych są dopięte. "Natomiast dopóki Rada Ministrów nie przyjmie dokumentu, nie chciałbym mówić, jaki dokument przyjmie, bo wykraczałoby to poza moje kompetencje, ale te podstawowe parametry, które państwo znają, myślę, że będą utrzymane" - podkreślił Arabski.

Dwa tygodnie temu premier Donald Tusk i wicepremier Waldemar Pawlak przedstawili wspólnie założenia reformy emerytalnej. Co cztery miesiące - począwszy od 2013 r. - wiek emerytalny ma być podwyższany o miesiąc. Oznaczałoby to, że z każdym rokiem na emeryturę przechodzić będziemy o trzy miesiące później. W ten sposób poziom 67 lat w przypadku mężczyzn osiągnięty zostanie w roku 2020, a kobiet - w 2040.

Zgodnie z projektem prawo do częściowej emerytury miałyby kobiety, które mają 62 lata i co najmniej 35-letni staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40-letni staż ubezpieczeniowy. Częściowa emerytura stanowiłaby 50 proc. pełnej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie nie byłoby podwyższane do kwoty najniższej emerytury, ale podlegałoby waloryzacji.

Pod koniec marca Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował Radzie Ministrów przyjęcie projektu zmian ustawy emerytalnej służb mundurowych. Głównym założeniem reformy jest wydłużenie aktywności zawodowej m.in. policjantów i żołnierzy. Będą oni mogli przejść na emeryturę po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracowali co najmniej 25 lat. Obecnie uprawnienia emerytalne nabywają bez względu na wiek po przepracowaniu 15 lat.

Rządowy projekt przygotowany przez MSW przewiduje, że zostanie zachowany odrębny system emerytalny służb mundurowych (tzw. zaopatrzeniowy). To oznacza, że ta grupa zawodowa nie zostanie włączona do powszechnego systemu emerytalnego, czyli do ZUS.

Obecnie świadczenie to zależy od wysokości ostatniej pensji oraz dodatków i nagród rocznych. Po 15 latach służby wynosi 40 proc. ostatniej pensji i za każdy dodatkowy rok rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji.

Po zmianach wysokość emerytury będzie zależała od wysokości pensji z trzech wybranych lat oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.