Sondaż pokazuje, że pracę Sejmu dobrze oceniło w kwietniu o 5 punktów proc. mniej ankietowanych niż w marcu. Z kolei negatywnie o działalności Sejmu wypowiedziało się o 6 punktów proc. więcej badanych niż w poprzednim sondażu. 15 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

CBOS podkreśla, że notowania Sejmu są najgorsze w obecnej kadencji.

O funkcjonowaniu Senatu z dezaprobatą wypowiedziało się w kwietniu 49 proc. badanych, o 3 punkty proc. więcej niż w marcu. 22 proc. ankietowanych, czyli o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu, dobrze oceniło pracę senatorów. 29 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii.

CBOS zwraca uwagę, że działalność Sejmu i Senatu lepiej oceniają badani z wyższym wykształceniem, uzyskujący dochody na osobę powyżej 1500 zł i dobrze oceniający swoją sytuację materialną. Ponadto - jak pokazuje badanie - nieco lepiej wypowiadają się o parlamencie badani najczęściej praktykujący religijnie oraz mieszkający w największych aglomeracjach.

CBOS podaje, że w kwietniu, podobnie jak w marcu, działalność prezydenta dobrze ocenia 63 proc. respondentów. Z dezaprobatą o pracy Bronisława Komorowskiego wypowiedziało się zaś o 1 punkt proc. mniej ankietowanych niż w marcu. W kwietniu, 14 proc. badanych nie wypowiedziało się w tej kwestii.

CBOS podkreśla, że we wszystkich grupach społeczno-demograficznych przeważa pozytywna ocena działalności prezydenta. Krytycznie do jego pracy odnoszą się częściej najmłodsi respondenci, osoby o najniższych dochodach, badani praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu, a także deklarujący prawicowe poglądy. Pozytywne opinie o pracy prezydenta - zauważa CBOS - przeważają we wszystkich analizowanych elektoratach z wyjątkiem PiS.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-18 kwietnia na liczącej 1018 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.