Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 23,31 mln zł wobec 1,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 680,42 mln zł wobec 634,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 1,86 mln zł straty netto wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej.