Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 31,97 mln zł wobec 127,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 153,84 mln zł wobec 86,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 12,51 mln zł zysku netto wobec 5,97 mln zł zysku rok wcześniej.