Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,16 mln zł wobec 3,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 40,20 mln zł wobec 46,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 0,73 mln zł zysku netto wobec 3,60 mln zł zysku rok wcześniej.