Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 31,79 mln zł wobec 29,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 36,06 mln zł wobec 31,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 3,36 mln zł zysku netto wobec 35,05 mln zł zysku rok wcześniej.