Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie grupy wyniósł 20,86 mln zł wobec 5,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 85,62 mln zł wobec 34,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 9,23 mln zł zysku netto wobec 8,86 mln zł zysku rok wcześniej.