Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 16,57 mln zł wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 320,52 mln zł wobec 371,46 mln zł rok wcześniej.

"W opinii zarządu, który działa w spółce od kilku tygodni i który dokonał analizy - Grupa Kapitałowa Bomi SA ma bardzo wysokie szanse dokonania restrukturyzacji i sprawnego funkcjonowania w latach następnych. Wierzą w to również akcjonariusze, którzy w bieżącym roku zaangażowali kapitał na poziomie ponad 30 mln zł i którzy deklarują możliwość dalszego zaangażowania kapitałowego warunkując takie działanie od decyzji m.in. banków" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 16,79 mln zł straty netto wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej.