Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.

ZM Henryk Kania

Henryk Kania kupił w wezwaniu 7.322 akcje Zakładów Mięsnych Henryk Kania - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Henryk Kania wezwał pod koniec kwietnia do sprzedaży 21.668 akcji ZM Henryk Kania po 1,61 zł za papier. W wyniku wezwania zamierzał osiągnąć do 21.668 akcji, które dają 0,05 proc. w głosach WZ spółki.

E-Star

Węgierska spółka E-Star Alternative Plc, działająca w sektorze energii alternatywnej, restrukturyzuje swój portfel projektów w Rumunii, w tym zamyka projekt w Zalau, nie wyklucza zerwania umów dotyczących projektu w Tirgu Mures, zamierza natomiast kontynuować projekt w Gheorgheni, wynika z komunikatu spółki. „Spółka zależna E-Star Mures Energy wezwała władze Tirgu Mures do wypełnienia swoich zobowiązań koncesyjnych. (…) Jeśli negocjacje nie dadzą rezultatów firma będzie zmuszona do zerwania kontraktu i wejścia na drogę sądową" – czytamy w komunikacie. W przypadku projektu w Zalau, spółka zaznaczyła że władze tego ośrodka odrzuciły propozycji spółki zmierzające do osiągnięcia zyskowności tej inwestycji, co skłoniło E-Star do zamknięcia projektu. Spółka zaznaczyła, że oba projekty zostały poddane produrze bezinwestycyjnej w związku z działaniami E-Star zmierzającymi do likwidacji nierentownych projektów. „W tym roku będzie miał miejsce dalszy rozwój projektu w Gheorgheni. Według badania spółki, tylko co czwarty klient w tym mieście korzysta z usług spółki. Firma planuje działania zmierzające do rozwoju tej usługi. Ponadto planowane jest rozpoczęcie realizacji własnego zakładu tarcicy i elementów drewnianych" – czytamy dalej.

PBG, Hydrobudowa

PBG oraz spółka zależna - Hydrobudowa otrzymały od Narodowego Centrum Sportu (NCS) wezwanie do zapłaty 308,83 mln zł z tytułu kar umownych za opóźnienie w oddaniu do użytkowania Stadionu Narodowego, poinformowały spółki w raportach bieżących. Spółki oceniają, że roszczenie NCS jest bezzasadne. >>>>

Polcolorit

Polcolorit, producent płytek ceramicznych, planuje emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, poinformował Polcolorit w komunikacie. Spółka wyemituje imienne warranty subskrypcyjne serii 2, z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w celu konwersji na akcje zobowiązań spółki z tytułu pożyczek pozyskanych w 2011 i 2012 r. oraz pozostałych zobowiązań spółki względem głównych akcjonariuszy.
Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. "Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F jest w pełni uzasadnione z uwagi na cel emisji, jakim jest konwersja na akcje zobowiązań spółki z tytułu pożyczek pozyskanych w 2011 i 2012 r. oraz pozostałych zobowiązań spółki względem głównych akcjonariuszy. Mając na uwadze powyższe, zarząd spółki uznaje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie spółki" - podano w projektach uchwał.

Grupa Nokaut

Grupa Nokaut podpisała umowę o strategicznym partnerstwie z portalem Onet.pl, poinformowała spółka. Dwuletnia umowa ma wartość 1,85 mln zł. "Współpraca z Onetem to trzeci strategiczny projekt partnerski, który udało nam się zrealizować w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Kontynuujemy tym sposobem proces powiększania liczby źródeł ruchu dla porównywarki. Dzięki kolejnej umowie największe polskie portale będą generować łącznie nawet 1,5 mln wizyt w Nokaucie" - powiedział prezes Grupy Nokaut Wojciech Czernecki, cytowany w komunikacie.

CEDC

Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) skoryguje wyniki za 2010 i 2011 rok ze względu na błędy w zakresie rozliczenia wstecznych rabatów handlowych dotyczących przychodów Russian Alcohol Group, podała spółka w komunikacie. Korekta ta spowoduje obniżenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, zysku z działalności operacyjnej oraz powiązanych należności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku o około 30-40 mln USD.
"Spółka przekształci te sprawozdania finansowe, aby skorygować błędy wynikłe z niezapewnienia prawidłowego ujęcia określonych wstecznych rabatów handlowych dotyczących przychodów ze sprzedaży netto spółki w jej głównej operacyjnej spółce zależnej w Rosji - Russian Alcohol Group (RAG)" - głosi komunikat. W kwietniu 2012 roku spółka zmieniła kadrę kierowniczą wyższego szczebla w RAG. Po tej zmianie kadra kierownicza wyższego szczebla spółki zleciła, aby nowy zespół zarządzający dokonał przeglądu działalności i mechanizmów kontroli wewnętrznej RAG, w tym oceny zasobów i potrzeb w dziale finansów i dziale sprawozdawczości. " Zgodnie z szacunkami spółki, łączny wpływ korekt zidentyfikowanych do tej pory spowoduje obniżenie jej skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, zysku z działalności operacyjnej oraz powiązanych należności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku o około 30-40 mln USD, przy czym kwota ta może ulec zmianie w miarę kontynuowania przez spółkę przeglądu dotyczącego omówionych kwestii księgowych" - czytamy dalej. Poza tym spółka analizuje konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego za rok 2009, podano także. W rezultacie opisanego powyżej przekształcenia, rada dyrektorów spółki w porozumieniu z kadrą kierowniczą wyższego szczebla analizuje termin walnego zgromadzenia w 2012 roku, ustalony poprzednio na 29 czerwca 2012 roku, biorąc pod uwagę konieczność przekształcenia sprawozdań finansowych i ogłosi informację w tym względzie we właściwym terminie, poinformowało również CEDC.

Rafako

Fabryka Kotłów Rafako nie posiada znaczących umów handlowych ze spółkami Grupy PBG, nie jest także poręczycielem ich kredytów, więc złożenie wniosków o upadłość PBG, Hydrobudowy i Aprivia nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność spółki, wynika z komunikatu Rafako.>>>>

Agroton

Producent rolniczy działający na Ukrainie - Agroton Public Limited miał 17,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 7,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Zobacz też rekomendacjePBP

Właściciele Polskiego Banku Przedsiębiorczości na nadzwyczajnym walnym podjęli uchwałę o podniesieniu kapitałów banku o ponad 53 mln zł. Dokapitalizowanie PBP Banku odbędzie się w drodze emisji prywatnej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - funduszu private equity Abris Capital Partners i Domu Maklerskiego IDMSA, poinformował bank w komunikacie. Proces podnoszenia kapitałów banku zakończy się najpóźniej w lipcu tego roku.>>>>

Cereal Planet

Producent spożywczy działający na Ukrainie, Cereal Planet, który chce pozyskać do 2,5 mln euro z oferty prywatnej na NewConnect, może przenieść się na rynek główny warszawskiej giełdy w ciągu 2-3 lat, poinformował agencję ISB dyrektor generalny spółki Anatoliy Vlasenko.>>>>

AlejaSamochodowa.pl

Spółka Alejasamochodowa zadebiutuje na NewConnect w środę, 6 czerwca, poinformowała GPW. Będzie to 384. spółka notowana na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy i 36., która zadebiutowała na nim w tym roku. >>>>

Debt Trading Partners

Obligacje spółki Debt Trading Partners (DTP) zadebiutują na rynku Catalyst w środę, 6 czerwca, poinformowała GPW w komunikacie. DTP będzie 127. emitentem, którego obligacje trafiają na Catalyst i 27., tegorocznym debiutantem na tym rynku. >>>>

KDM Shipping

Spółka z branży żeglugi transportowej na Ukrainie - KDM Shipping rozważa przeprowadzenie emisji akcji oraz wejście na warszawską giełdę, wynika z wypowiedzi dyrektora generalnego spółki Konstantyna Molodkovetsa.>>>>

TPSA

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie spółki Długie Rozmowy (DRSA) na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Telekomunikacji Polskiej (TPSA) na łączną kwotę 40,85 mln zł, poinformowała TPSA w komunikacie. "Zabezpieczenie polega na zajęciu składników majątkowych spółki Długie Rozmowy oraz wszystkich rachunków bankowych tej spółki. Od 13 lutego 2012 roku, a więc od chwili jego wydania zabezpieczenie jest wykonalne, a komornik sądowy podjął już na jego podstawie stosowne czynności celem wyegzekwowania postanowienia o zabezpieczeniu" - czytamy w komunikacie TPSA. Zdaniem TPSA, oznacza to, że sąd apelacyjny podzielił pogląd sądu pierwszej instancji, iż roszczenia TP przeciwko Długim Rozmowom są uprawdopodobnione. "Jednocześnie, w związku z tym iż Długie Rozmowy nie posiadają środków na pokrycie roszczeń dochodzonych przez TP, TP wystąpiła w kwietniu 2012 r. z powództwem przeciwko MNI Telecom o zapłatę kwoty ponad 55 mln zł, gdyż zdaniem TP spółka MNI Telecom jest odpowiedzialna za zobowiązania wobec TP" - czytamy dalej.

Vivid Games

Vivid Games zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek, 11 czerwca, poinformowała spółka. Firma pozyskała z oferty prywatnej ok. 3 mln zł. >>>>

DAMF Invest

DAMF Invest wezwał do sprzedaży 30.000 akcji Atlantisa po 1,2 zł za akcję - poinformował DM BZ WBK, pośredniczący w wezwaniu. Akcje objęte wezwaniem stanowią 0,01 proc. głosów na WZ spółki. Zapisy na akcje w wezwaniu będą przyjmowane od 26.06.2012 r. do 9.07.2012 r. W wyniku wezwania wzywający chce uzyskać 66-proc. udział w głosach na WZ Atlantisa.

Ambra

Ambra, producent i dystrybutor alkoholi spodziewa się, że rynek wina w Polsce będzie w roku 2012 rósł szybciej niż w roku 2011, kiedy wzrost wyniósł 4,1 proc. Dynamika nie powinna jednak przekroczyć 7 proc. - poinformował PAP Piotr Kaźmierczak, dyrektor finansowy spółki. Ambra postrzega Rosję jako atrakcyjny rynek, nie planuje jednak na razie uruchamiać tam spółki zależnej.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych, spółka działająca na rynku budowlanym w segmencie wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, chce w trzecim kwartale tego roku zadebiutować na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W ramach oferty prywatnej zamierza pozyskać do 2 mln zł. Pieniądze przeznaczy na rozbudowę parku maszynowego i rozwój organiczny. Spółka buduje hale i obiekty przemysłowe, produkuje i montuje drewniane więźby, pokrycia dachowe oraz domy szkieletowe. Zajmuje się też renowacją zabytkowych konstrukcji na terenie całego kraju. Firma liczy, że dzięki zakupowi linii do produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego, rozszerzy działalność o budowę m.in. obiektów widowiskowo-sportowych.

Metorex, PBG

P.H.U. Mardom Bis Andżelika Tarkowska złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Metorex, spółki w 99,56 proc. zależnej od PBG - poinformowało PBG w komunikacie. W komunikacie podano, że według stanu na dzień złożenia wniosku (1 czerwca - PAP) zadłużenie Metoreksu wobec wierzyciela wynosiło 801.902,35 zł.

Oponeo.pl

Dariusz Topolewski, prezes i akcjonariusz Oponeo.pl chce, by spółka przeznaczyła 7,5 mln zł na 5-letni skup akcji własnych - podała spółka w komunikacie. W projekcie uchwały zgłoszonym na walne zgromadzenie spółki zwołane na 26 czerwca Topolewski proponuje, by Oponeo.pl w ciągu 5 lat skupiło z rynku do 1 mln akcji własnych, płacąc nie więcej niż 7 zł za akcję. Jak wynika z informacji ze strony internetowej Oponeo.pl Dariusz Topolewski posiada obecnie akcje dające 22,12-proc. udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Polnord

Firma deweloperska Polnord oraz Elektrim podpisały ramowe „Porozumienie o współpracy", które wyraża wolę podjęcia współpracy przy realizacji wspólnej inwestycji na terenie Portu Praskiego w Warszawie, podała spółka w komunikacie. Przewidywana wartość projektu deweloperskiego liczona w cenach sprzedaży to ok. 320 mln zł. >>>>Tauron

Firma energetyczna Tauron Polska Energia, w ramach procesu wdrażania w grupie scentralizowanego modelu handlu paliwami, zawarł umowę ze swoją spółką zależną Tauron Wytwarzanie jako kupującym, której przedmiotem jest uregulowanie zasad i warunków sprzedaży pozyskiwanego z różnych źródeł węgla kamiennego do celów energetycznych - z przeznaczeniem do zużycia w elektrowniach i elektrociepłowniach należących do Tauron Wytwarzanie, podał Tauron w komunikacie. Szacunkowa wartość netto umowy w okresie pierwszego roku jej obowiązywania to ok. 2,4 mld zł. „Umowa została zawarta na czas nieokreślony, Szacunkowa wartość netto Umowy w okresie pierwszego roku jej obowiązywania (tj. 12 kolejnych miesięcy począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r.): ok. 2,4 mld zł. Wartość Umowy w okresie pięcioletnim może ulec znaczącym odchyleniom od pięciokrotności wymienionej wartości m.in. ze względu na spodziewane efekty centralizacji handlu paliwami" – czytamy dalej.

PEP, Mondi

Polish Energy Partners (PEP) wydał Mondi Świecie weksle własne z wystawienia Saturn Management, co skutkuje zmniejszeniem kwoty spornej pomiędzy PEP a Mondi o 17 mln zł z kwoty 53,81 mln zł do kwoty 36,78 mln zł, podała spółka w komunikacie. „W poprzedzającej wydanie Weksli wymianie korespondencji pomiędzy PEP a Mondi ustalone zostało, że wydanie Weksli skutkować będzie zmniejszeniem kwoty spornej pomiędzy PEP a Mondi o 17.029.006,91 zł (tj. z kwoty 53.813.878,10 zł do kwoty 36 784 871,19 zł). Kwota sporna pomiędzy PEP a Mondi związana jest z zapłatą przez Mondi ceny wykonania tzw. Dobrowolnej Opcji Call' – czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat podpisał porozumienie dotyczące rozprowadzania programów Telewizji Polsat przez operatora telewizji kablowej Vectra, podała spółka w komunikacie. „Na mocy podpisanego porozumienia, począwszy od 1 października 2012 roku, 9 kanałów Telewizji Polsat: Polsat HD, Polsat 2, Polsat News, Polsat Sport News, Polsat Sport SD, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra SD, Polsat Sport Extra HD oraz Polsat Cafe będzie rozprowadzanych przez operatora telewizji kablowej Vectra" – czytamy w komunikacie. Podpisane porozumienie stanowi element realizacji strategii Grupy Polsat, zakładającej zapewnienie kanałom Telewizji Polsat jak najszerszej dystrybucji wśród operatorów kablowo-satelitarnych, zwiększając tym samym ich zasięg techniczny, co może mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki oglądalności, zaznaczono również.