Przewidywana wartość projektu deweloperskiego liczona w cenach sprzedaży to ok. 320 mln zł. „W ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą 'Port Praski', na terenie ograniczonym ulicami Okrzei, Sierakowskiego, J. Zamoyskiego oraz Wrzesińską w Warszawie, strony planują zrealizowanie pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej wraz z usługami o powierzchni użytkowej ok. 40.000 m kw.

Przewidywana wartość projektu deweloperskiego liczona w cenach sprzedaży to około 320.000.000,- zł" – czytamy w komunikacie. Polnord miała 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 15,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 83,58 mln zł wobec 21,46 mln zł rok wcześniej.