"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Inpro postanowiło przeznaczyć część zysku netto spółki za rok 2011 w kwocie 8.008.000,00 zł, tj. 20 groszy na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, a pozostałą część zysku w kwocie 11.130.862,86 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego" – czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3 lipca 2012 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustaliło na 17 lipca 2012 roku, podano również. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 19,14 mln zł zysku netto wobec 16,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Inpro miała 16,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 16,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 131,14 mln zł wobec 124,92 mln zł rok wcześniej.