W październiku ubiegłego roku EURIBOR 3M, czyli najpopularniejsza stawka odpowiedzialna za wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych w euro, wynosił 1,6 proc. Ale zaczął spadać i aktualnie jego poziom to 0,65 proc. Przy kredycie z marżą 2,5 p.p. rozliczonym na 30 lat oznacza to spadek raty wyrażonej w euro o ponad 11 proc. Ponieważ kurs euro był w październiku 2011 r. wyższy niż dziś, realny spadek raty wyrażonej w złotych jest większy i wynosi prawie 14 proc. Licząc inaczej na każde 100 tys. zł kredytu na 30 lat z marżą 2,5 proc. zaciągniętego w październiku ub. r. rata obniżyła się o 71 zł.

Ale spadek EURIBOR-u to dobra wiadomość nie tylko dla osób spłacających kredyty, ale także dla tych do pożyczki się przymierzających. Wszak niższe oprocentowanie to nie tylko niższa rata, ale i wyższa zdolność kredytowa.

Niestety, o kredyt w walucie obcej jest coraz trudniej. W ostatnich kwartałach wiele banków ograniczało dostęp do kredytów w euro lub się z nich wycofywało. 20-proc. wkładem własnym trzeba od kilku dni dysponować, by dostać kredyt w euro w Raiffeisen Bank Polska, choć wcześniej wkład własny nie był obowiązkowy. Co więcej, aby ubiegać się o taką pożyczkę, klient musi zarabiać min. 8 tys. zł netto.

W Deutsche Banku PBC z kolei wzrosły marże kredytowe. Nawet posiadając 40-proc. wkład własny nie otrzymamy już w euro marży niższej niż 3 p.p. i to przy skorzystaniu z konta db Life i karty kredytowej. A warto przypomnieć, że minimalny dochód w tym banku dla kredytów w euro to 12 tys. zł netto. W Polbanku limit ten wynosi 10 tys zł, a w Getin Noble ponad 7,3 tys. zł. Na dodatek Polbank wymaga 20-proc. wkładu własnego, a marże zaczynają się od 4,5-5 p.p., co czyni zaciąganie takiego kredytu mało opłacalnym.

Niełatwo o kredyt jest także w Banku Zachodnim WBK, gdzie dochód rodziny musi wynosić co najmniej 8 tys. zł, a bank wymaga 20-proc. wkładu własnego. Z kolei Alior, Bank Ochrony Środowiska i Pekao kredytów w euro udzielają tylko klientom, którzy w tej walucie zarabiają.

Reklama

O atrakcyjny kredyt w euro jest coraz trudniej, ale jeśli ktoś dostanie takowy z marżą np. 3 p.p. to pierwsza rata jego 30-letniego kredytu będzie o prawie 1/4 niższa od raty kredytu złotowego z marżą 1,5 p.p. Należy jednak pamiętać, że kredyt w euro wiąże się z ryzykiem walutowym. Każdy wzrost kursu euro bezpośrednio przekłada się na wyższą ratę kredytu, a spadek kursu na niższą ratę.

Przykładowe raty kredytów hipotecznych na 200 tys. zł w EUR i PLN / Inne