„Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 14.647.500 złotych, czyli 0,27 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 54.250.000 akcji Emitenta. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 28 września 2012 roku, a dniem wypłaty dywidendy 19 października 2012 roku" – czytamy w komunikacie.

W 2011 r. zysk netto Open Finance wyniósł 90 mln zł i był o 16% wyższy niż w poprzednim roku.

Open Finance miała 30,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z tytułu pośrednictwa finansowego wyniosły 133,04 mln zł wobec 93,96 mln zł rok wcześniej.