Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 101,44 mln zł wobec 145,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 2883,77 mln zł wobec 2248,89 mln zł rok wcześniej.

Spółka nie podała wyników za II kwartał. W I kwartale firma zanotowała 37,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Analitycy spodziewali się, że Budimex mógł w II kw. 2012 roku zanotować 28-59 mln zł zysku netto przy konsensusie na poziomie 34 mln zł.