Eksport w tym okresie wzrósł o 13,6% w ujęciu rocznym (wobec 12,8% szacowanych w lutym) i osiągnął 136,7 mld euro (wobec 135,8 mld euro), zaś import zwiększył się o 13,7% r/r (wobec 12,1%) i wyniósł 152,6 mld euro (wobec 150,5 mld euro szacowanych w lutym), podano także.

Główny Urząd Statystyczny podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 190,2 mld USD, a import 212,3 mld USD (wzrost odpowiednio o 19,1% i o 19,2%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 22,1 mld USD (w 2010 r. minus 18,3 mld USD).

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 77,8 mld zł (minus 26,5 mld USD, minus 19,1 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej - minus 41,7 mld zł (minus 14,2 mld USD, minus 10,2 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 54,9 mld zł (18,6 mld USD, 13,4 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 63,9 mld zł (21,6 mld USD, 15,6 mld euro)" - podano w komunikacie.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 84,3% (w tym UE 78,0%), a w imporcie 66,7% (w tym UE 59,6%) wobec odpowiednio 84,9% (w tym UE 79,1%) i 67,2% (w tym UE 59,5%) w 2010 roku, poinformował GUS.

"Udział Niemiec w eksporcie był taki sam jak w 2010 r. i wyniósł 26,1%, a w imporcie - wyższy o 0,4 pkt i stanowił 22,3%. Dodatnie saldo wyniosło 6,7 mld zł (2,2 mld USD, 1,6 mld euro), wobec 8,2 mld zł (2,8 mld USD, 2,1 mld euro) w 2010 r." - czytamy dalej.

W 2011 r. odnotowano wzrost eksportu i importu do wszystkich krajów z dziesiątki największych partnerów handlowych Polski w porównaniu z 2010 r.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.