Armatura Kraków

Armadimp, spółka zależna Armatury Kraków, zawarła z Elbar-Katowice umowę kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Zakładu Wyrobów Sanitarnych Radimp w Radomiu - podała Armatura w komunikacie. Wartość umowy wynosi 4 mln zł. 2,5 mln zł Armadimp zapłaciła w dniu zawarcia umowy. Pozostałe 1,5 mln zł ma zostać zapłacone do 30 września. Radimp jest producentem ceramicznych wyrobów sanitarnych, głównie kompaktów, misek klozetowych, umywalek, a także postumentów i półpostumentów. "Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma służyć umocnieniu dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej Armatura" - napisano.

PGE

Zgodnie z decyzjami URE dotyczącymi rekompensat KDT za 2011 rok wytwórcy z GK PGE zwrócą do Zarządcy Rozliczeń ok. 537 mln zł, które stanowią część zaliczek pobranych w roku 2011 - podała PGE w komunikacie. PGE podała, że w kwocie 537 mln zł ok. 84 mln zł to korekta wynikająca z różnicy pomiędzy wynikami wytwórców, jakie były planowane przez nich w chwili składania wniosków o wypłatę zaliczek na rok 2011 tj. w sierpniu 2010r. a rzeczywistymi wynikami, jakie wytwórcy osiągnęli w roku 2011. PGE uważa tę kwotę za bezsporną.
Spółka zamierza jednak złożyć odwołanie od decyzji URE w zakresie pozostałych kwot. Kwota ok. 446 mln zł to korekta wynikająca z odmiennej od GK PGE interpretacji przepisów Ustawy KDT dokonanej przez prezesa URE w związku z zastosowaniem przez wytwórców tzw. metody płynnościowej.
"W opinii PGE zwrot środków powinien nastąpić w terminie późniejszym - w ramach korekty końcowej dokonywanej w roku 2017. W związku z tym Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zamierza złożyć odwołanie od decyzji Prezesa URE w tym zakresie" - napisano.
Kwota ok. 7 mln zł to korekta dotycząca kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i nieodebranego gazu ziemnego w EC Rzeszów. Zarząd PGE GiEK zamierza się odwoływać.
"Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wyniosły w 2011 roku około 1,399 mln złotych (przepływ gotówkowy w okresie kwiecień 2011-styczeń 2012). W przychodach za 2011 rok z tytułu rekompensat KDT zaksięgowano około 439 mln złotych" - napisano.
Spółka podała, że zwrot kwoty wskazanej w decyzjach prezesa URE nie będzie miał znaczenia dla raportowanych przychodów i zysku GK PGE.
"Rozstrzygnięcie sporu może mieć wpływ na korektę końcową kosztów osieroconych, która nastąpi w 2017 roku" - napisano.
"Zarząd PGE zwraca uwagę, że w przypadku Rekompensat KDT za 2011 rok różnica w interpretacji przepisów Ustawy KDT pomiędzy GK PGE a prezesem URE dotyczy innych kwestii niż w przypadku sporów za lata 2008-2010" - napisano.

Pge Energia Odnawialna

Należąca do PGE Energia Odnawialna farma wiatrowa Pelplin o mocy 48 MW została formalnie przekazana do eksploatacji - podała PGE Energia Odnawialna w komunikacie prasowym. Farma składa się z 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda. Jest zlokalizowana ok. 50 km na południe od Gdańska w gminie Pelplin.

PGNiG

Prezes Urząd Regulacji Energetyki wstrzemięźliwe podchodzi do żądań PGNiG ws. korekty taryfy cen gazu. W przyszłym tygodniu spodziewa się odpowiedzi spółki na drugie wezwanie.>>>>  

Olympic

Estoński operator kasyn Olympic Entertainment Group (OEG) zawarł joint venture z włoskim GHolding w kwestii otwarcia i prowadzenia kasyn we Włoszech.>>>> 

Bank Pekao

Bank Pekao miał 704,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 714,30 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

PKM Duda

Polski Koncern Mięsny Duda zdecydował, by nie rozmawiać z inwestorami finansowymi o objęciu jej akcji. Akcje nowej emisji może za to zaoferować właścicielom przejmowanych firm - obecnie prowadzi rozmowy na temat przejmowania przetwórni i firm dystrybucyjnych, poinformował przewodniczący rady nadzorczej spółki Maksymilian Kostrzewa.>>>>  

Dom Development

Firma deweloperska Dom Development liczy na utrzymanie sprzedaży na poziomie przekraczającym 100 mieszkań miesięcznie, powiedział prezes spółki Jarosław Szanajca. Do końca roku firma uruchomi jeszcze cztery projekty, w Warszawie i Wrocławiu. „Rynek jest obecnie dość trudny, jednak cały czas udaje nam się utrzymywać sprzedaż mieszkań na poziomie ponad 100 lokali miesięcznie. W najbliższych miesiącach zamierzamy utrzymywać ten wynik" – powiedział Szanajca, cytowany przez „Parkiet".

Wasko

Firma IT – Wasko - podpisała umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 20,8 mln zł (brutto). Termin jej wykonania określono na 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, zintegrowanie i uruchomienie Systemu "Małopolska Platforma Komunikacji Policji". Zakres umowy obejmuje w szczególności zakup, instalację i uruchomienie serwerów, w tym niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi oraz systemów składowania i archiwizacji danych. W ramach tej umowy rozbudowywany będzie także System "Małopolska platforma elektroniczna zintegrowanej komunikacji i zarządzania Komisariatów Policji", wskazano w komunikacie.

CEDC

Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) rozpoczął proces ubiegania się o zgodę posiadaczy Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji (ang. Senior Secured Notes) na kwotę główną 380 mln USD o opóźnienie publikacji raportu finansowego za kwartał obrotowy zakończony w dniu 30 czerwca 2012 roku, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka oferuje opłatę za zgodę (consent fee) w wysokości 2,50 USD w gotówce za każdy 1 tys. USD kwoty głównej obligacji 9,125% oraz 2,5 euro za każdy 1 tys. euro kwoty głównej obligacji 8,875%. Pierwotnie CEDC ma obowiązek złożenia raportu do dnia 14 sierpnia.
„CEDC obecnie bierze pod uwagę, że może nie być w stanie złożyć w terminie Raportu Kwartalnego na Formularzu 10-Q za kwartał obrotowy zakończony w dniu 30 czerwca 2012 roku w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W związku z tym, został zainicjowany Procesu Ubiegania się o Zgodę, w celu uzyskania odstąpienia obowiązującego do dnia 12 listopada 2012 r. włącznie, od wszelkich Naruszeń i Zdarzeń Naruszenia, oraz ich skutków, jakie mogły lub mogą wystąpić na podstawie Art. 4.14 Warunków Emisji Obligacji, w tym jakiegokolwiek Naruszenia, które mogłoby wystąpić, jeżeli CEDC nie złoży swojego Formularza 10-Q za II Kwartał" – czytamy w komunikacie.

Komputronik

Przychody Komputronika, dystrybutora IT, wyniosły w lipcu br. 81,2 mln zł, poinformowała spółka. Oznacza to wzrost o 26,6% r/r. "Według wstępnych danych wypracowała w lipcu 2012 roku (jest to dla spółki pierwszy miesiąc drugiego kwartału roku obrachunkowego 2012-2013, kończącego się 31 marca 2013 roku) przychody w wysokości 81,2 mln zł, w porównaniu do 64,1 mln zł wypracowanych w lipcu 2011 roku. Oznacza to wzrost sprzedaży w lipcu tego roku o 26,6% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie. "Początek drugiego kwartału naszego roku obrotowego 2011/2012 rozpoczął się dla nas bardzo dobrze. Zanotowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży aż o blisko 27%, dzięki znacząco lepszym wynikom sprzedaży detalicznej, w tym franczyzowej, oraz sprzedaży internetowej i eksportowej. Rynek IT jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, jednak mamy nadzieję, że dzięki znajomości rynku, aktywnym działaniom sprzedażowym oraz bardzo dobrej ofercie skierowanej do biznesu, będziemy w stanie dalej zwiększać naszą sprzedaż" - powiedział prezes spółki Wojciech Buczkowski, cytowany w komunikacie.