Według "Pulsu Biznesu" Kodeks spółek handlowych trzeba poprawić. Prawo wprowadzone przed rokiem, pozwala przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na własne nazwisko, przekształcić firmy w jednoosobowe spółki kapitałowe - z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne.

Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest przewidziana dla przedsiębiorców niezależnie od tego, czy prowadzą księgi handlowe (czyli pełną rachunkowość wymaganą przy określonych obrotach), czy nie. I na tym równość się kończy.

Wraz z planem przekształcenia, kodeks nakazuje dołączyć sprawozdanie finansowe. Nie wiadomo jak mają je przygotować podatnicy, którzy ewidencjonują finansową stronę działalności jedynie w księgach przychodów i rozchodów, niezbędnych dla celów rozliczeń podatkowych.

Krzysztof Burnos, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i przewodniczący komisji ds. rozwoju usług biegłych rewidentów dla sektora MSP, ocenia, że przepis w brzmieniu literalnym po prostu nie pozwala przekształcić się przedsiębiorcom nieprowadzącym ksiąg handlowych.