"Zarząd Nova KBM zdecydowanie zaprzecza informacjom, według których bank jest na skraju bankructwa, podanym 7 sierpnia podczas emitowanego w 'prime time' programu informacyjnego słoweńskiej telewizji publicznej" - głosi komunikat.

Bank podkreśla, że jego pozycja płynnościowa oraz wskaźniki płynnościowe są zgodne w wymogami regulatora. "Chcielibyśmy zaznaczyć, że spadek ceny akcji nie ma wpływu na działalność spółki i nie prowadzi do bankructwa, co sugerował dziennikarz w swoim komentarzu" - czytamy dalej.

Nova KBM przyznaje przy tym, że negatywny wpływ na kurs jego akcji ma niedawna obniżka ratingu banków słoweńskich, w tym Nova KBM, oraz ratingu suwerennego Słowenii. Innym powodem jest słabość rynków kapitałowych i wynikający z tego brak płynności, jak również brak odpowiednich działań w zakresie polityki gospodarczej "na poziomie krajowym". Kolejny powód to planowane rozwodnienie akcji banku.

Pod koniec lipca agencja ratingowa Moody's Investors Service obniżyła ratingi Nova KBM do B3/Non-Prime/E z Ba2/Non-Prime/E+. Perspektywa jest negatywna. Jako przyczyny wymieniono m.in. osłabienie fundamentów finansowych banku oraz znaczące zwiększenie presji na adekwatność kapitałową Nova KBM. Wcześniej bank podawał, że prognozuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 7,8 mln euro w 2012 r. wobec 83,98 mln euro straty netto w 2011 r. Odpisy i rezerwy na utratę wartości mają spaść prawie o połowę w porównaniu z 2011 rokiem. Nova KBM miał 38,62 mln euro straty netto w I półroczu 2012 r.