Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie grupy wyniósł 4,77 mln zł wobec 2,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 23,86 mln zł wobec 14,46 mln zł rok wcześniej.

"W rachunku wyników pierwszego półrocza 2012 roku zysk z działalności EC Saturn oraz zysk ze zbycia EC Saturn są prezentowane jako działalność zaniechana" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł w II kw. 61,65 mln zł wobec 8,44 mln zł zysku rok wcześniej, zaś w całym I półroczu ukształtował się na poziomie odpowiednio: 76,24 mln zł wobec 22,22 mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 12,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 1,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 60,54 mln zł wobec 32,22 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 130,60 mln zł zysku netto wobec 39,44 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka nie odnotowała w I półr. br. przychodów operacyjnych, natomiast jej przychody finansowe wyniosły w tym okresie 151,96 mln zł.