"10 sierpnia 2012 r. rada nadzorcza spółki odwołała pana Konrada Jaskółę, pełniącego dotychczas funkcję prezesa zarządu, ze składu zarządu emitenta. Jednocześnie rada nadzorcza, do dnia powołania prezesa zarządu, powierzyła pełnienie tej funkcji wiceprezesowi zarządu - panu Robertowi Oppenheim" - głosi komunikat.

Według informacji „Parkietu", powodem odwołania Jaskóły była "rozbieżność pomiędzy nim a częścią rady nadzorczej na temat oceny bieżącej kondycji spółki".

Jaskóła był prezesem spółki od 2004 r. "Polimex-Mostostal przechodzi trudny czas restrukturyzacji. Wierzę, że moje doświadczenia związane z uzdrawianiem przedsiębiorstw będą przydatne dla firmy. Polimex-Mostostal to spółka z ogromnym potencjałem, renomą i profesjonalnymi, oddanymi pracownikami. Zrobię wszystko, by odbudować do niej zaufanie oraz podnieść jej rynkową wartość" - powiedział Oppenheim, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

Polimex-Mostostal miał 17,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 12,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1029,71 mln zł wobec 879,71 mln zł rok wcześniej.