Najbardziej interesująca jest poranna zmienność na giełdach azjatyckich, które po serii danych z USA wskazujących na poprawę sytuacji konsumentów i wzmocnienie sytuacji na rynku pracy pchane były do wzrostów przez spółki eksportujące do USA. Zależni od wzrostu w Europie borykają się z dwoma strumieniami informacyjnymi. Po pierwsze doniesieniami prasowymi, które sugerują ze na najbliższym posiedzeniu EBC przymierzy się do wyznaczenia wartościowych celów (swoistego fair value) dla obligacji peryferyjnych w ramach planowania nowego odświeżonego programu skupu długu doświadczonych krajów Europy. Drugi strumień dotyczy bardziej wrażliwego tematu a mianowicie Grecji. Bieżący tydzień to czas rozmów za europejskimi kuluarami w czasie, których przed wrześniowym spotkaniem na szczycie ważą się losy euro w Grecji. Determinacji Greków, aby w strukturze pozostać a z drugiej strony oczekiwania na kolejne ustępstwa ze strony strefy euro i IMF spotykają opór niemieckich decydentów. Minister finansów Niemiec W.Shaeble sugeruje dość otwarcie, iż Grecja osiągnęła już wszystko, co mogła w sferze pomocy od EU i żadna dodatkowa pomoc nie będzie krajowi udzielona. Mamy przed sobą dwa podstawowe pytania, jeśli chodzi o ewentualna pomoc dla kraju. Po pierwsze czy Europa zgodzi się na dodatkowe 2 lata w implementacji programów wsparcia i kto w ramach Troiki poniesie koszty przesunięcia owego opóźnienia. W tej drugiej kwestii odpowiedzialność i decyzja z dużym prawdopodobieństwem będzie należała do IMF, gdyż Niemcy najwyraźniej "płacić" więcej nie będą (przypomnijmy chodzi o dodatkowe 20 mld EUR, które wynikają z zamiany 2 na 4 lata konsolidacji).

Ciekawe informacje nadeszły z Chin – dane z rynku nieruchomości potwierdziły przyśpieszenie dynamiki wzrostu cen domów (ceny nowych domów wzrosły w 49 z 70 miast w lipcu, co jest największym udziałem od 14 miesięcy). Potwierdza to skuteczność obniżki stóp procentowych w kraju środka i działań na rzecz stymulowania popytu na mieszkania.

Wzrost rentowności amerykańskich rentowności UST (po spadkowym dostosowaniu) będzie wiec śledzony przez niemiecki dług, ale spread między obligacjami będzie prawdopodobnie się rozszerzał, choć dzisiaj niemiecka rentowność może szybciej się dostosowywać. W ciągu tygodnia o tym jak zachowa się 10-letni benchmark amerykański w strefie oporu 1, 86% bądź wsparcia 1, 80% zdecyduje prawdopodobnie publikacja minutes FOMC. Dynamika zmian na koniec tygodnia i optymizm, który faworyzował rynki akcji dał również wsparcie hiszpańskim i włoskim obligacjom, w czym niewątpliwie pomagają na początku sesji również doniesienia Spiegel. Obawy o Grecję pozostają, więc w tle, ale zapewne powracać będą i wpłynął na zachowanie spreadów peryferyjnych, tym bardziej, iż na spotkaniach premiera Grecji z J.C.Juncker’em, a następnie F.Hollanda i A.Merkel ważyć będą się losy tego kraju. Wrażliwość Bunda na nagłówki z Hiszpanii i Grecji będzie bardzo duża, tym bardziej, iż wspierająca informacja na temat działań EBC jest wysoce niepewna.

Polski dług zyskał na fali poprawy nastrojów negując większość strat z poprzedniego tygodnia. Dane z rynku pracy, choć potwierdziły pogorszenie sytuacji zatrudnionych i przyniosły niższą dynamikę wynagrodzeń miały neutralny wpływ na rynek, szczególnie, jeśli zwrócimy uwagę na koniec tygodnia dla sektora obligacji krótkoterminowych. Dzisiaj na rynek napłyną dane o produkcji i PPI – impuls z nich płynący będzie kluczowy, gdyż nadejdzie po istotnie słabym i rozczarowującym odczycie za czerwiec, ale i w obliczu spowolnienia w Niemczech. Będzie to, więc odczyt kluczowy dla krótkiego końca krzywej (szczególnie obligacji do 4Y). Sektor 5-letni przykuł się do 10-latki (reagującej na nastroje globalne) i jedynie silne umocnienie oczekiwań na obniżki może to zmienić. Skala oczekiwań na obniżki stóp istotnie zmniejszyła się w ostatnim czasie, co potwierdzały głównie (ale nie tylko) dłuższe stawki FRA, choć słabość danych o produkcji miała gołębi wpływ na kwotowania 3X6 oraz 9X12. Czekamy na dane a następnie na opis dyskusji Rady.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.