Relatywnie bardziej opłacalny jest zakup mieszkań mniejszych oraz lokali z rynku wtórnego.

Tylko do końca tego roku można kupować mieszkania i domy posiłkując się programem „Rodzina na swoim”. Osoby, które zaciągną taki kredyt przez osiem lat będą otrzymywać dopłaty. Stanowią one połowę odsetek wyliczonych według stopy referencyjnej BGK. W tej chwili wynosi ona 7,04%. Suma dopłat jest wyższa w przypadku kredytu z tzw. ratami równymi niż z ratami malejącymi. Co ciekawe, ich wysokość nie zależy od faktycznego oprocentowania kredytu (oferty poszczególnych banków uczestniczących w programie różnią się).

Sumę dopłat do kredytu można traktować jak ekwiwalent rabatu udzielonego przy zakupie mieszkania. Aby określić jego wysokość sprawdziliśmy na jakie dopłaty mogą liczyć rodziny kupujące 50- i 75-metrowe mieszkania w wybranych miastach po maksymalnej cenie uprawniającej do skorzystania z programu „Rodzina na swoim”. Obliczenia wykonaliśmy zarówno dla rynku pierwotnego, jak i wtórnego, dla różnych kwot kredytu (od 100 tys. do maksymalnej kwoty jaka jest możliwa w Warszawie w zależności od metrażu i rodzaju rynku). Założyliśmy ponadto, że kredyt zaciągany jest na 25 lat.

Kredyt tańszy o 10 lub 15 proc.

Uzyskane kwoty dopłat w pierwszym kroku odnieśliśmy do łącznej kwoty, jaką kredytobiorca musi oddać bankowi (wypłacony kredyt plus odsetki). Tak zdefiniowany „rabat” nie zależy od wysokości kredytu i rodzaju rynku, a jedynie od wielkości mieszkania. W przypadku lokalu 50-metrowego wynosi 14,9%, a w przypadku 75-metrowego wynosi 9,5% (do obliczeń przyjęliśmy, że kredyt jest oprocentowany na przeciętnym poziomie wynoszącym 6,4%).

Nawet 25 proc. „rabatu” przy zakupie mieszkania 50-metrowego

W drugim kroku sprawdziliśmy, ile wyniesie „rabat” jeśli kwota dopłat zostanie odniesiona do ceny zakupu mieszkania. Uzyskane wyniki są różne, w zależności od kwoty kredytu, wielkości mieszkania, rodzaju rynku oraz miasta, w którym dokonuje się inwestycji. W przypadku rynku pierwotnego i mieszkania o powierzchni 50 m kw. tak zdefiniowany rabat może wynieść 8,8% dla Warszawy w sytuacji posiłkowania się kredytem w kwocie 100 tys. zł i 26% dla tego samego miasta w sytuacji zadłużenia się na maksymalną kwotę 295,2 tys. zł. Dopłaty stanowiące w sumie jedną czwartą ceny zakupu można też uzyskać w Poznaniu i we Wrocławiu (250 tys. zł kredytu) oraz w Katowicach i Gdyni (200 tys. zł kredytu).

… i kilkanaście procent przy 75-metrowym

W przypadku zakupu mieszkania 75-metrowego, również na rynku pierwotnym, rabat zdefiniowany jako suma dopłat odniesiona do ceny zakupu, jest zdecydowanie niższy niż w przypadku lokalu 50-metrowego, ale wciąż są to istotne kwoty. Wyniesie on od 3,9% dla kredytu 100-tysięcznego w Warszawie do 17,3% dla zadłużenia na maksymalną kwotę 442,8 tys. zł w tym samym mieście. We wszystkich badanych miastach możliwe jest uzyskanie kilkunastoprocentowych „rabatów” w przypadku posiłkowania się „Rodziną na swoim” o ile kwota kredytu wynosi ok. 200 tys. zł lub więcej. Określenie górnej granicy dopłat dla miast wojewódzkich wymaga odrębnych obliczeń opartych o obowiązujące w nich limit ceny metra kwadratowego, które kwalifikują do dofinansowania. Ich wartość odniesiona do wartości nieruchomości powinna być identyczna do tej oszacowanej dla Warszawy (26% dla mieszkań do 50 m kw. i 17,3% dla mieszkania o powierzchni 75 m kw.).

Obecne zasady programu „Rodzina na swoim”:

1) Przez pierwszych 8 lat kredytowania można liczyć na dopłatę blisko połowy odsetek
2) Z dofinansowania mogą skorzystać rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci i single, o ile nie posiadają nieruchomości mieszkalnej (single nie mogli też posiadać jej wcześniej)
3) Powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 75 m kw. (w przypadku singli 50 m kw.), powierzchnia domu nie może być większa niż 140 m kw. (nie dotyczy singli),
4) Dofinansowanie wypłacane jest do 70 m kw. powierzchni domu, 50 m kw. mieszkania (w przypadku singli 30 m kw. mieszkania),
5) Program funkcjonuje tylko do 31 grudnia 2012 roku,
6) Wymagany limit wieku kredytobiorcy na poziomie 35 lat nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Wymaganie to uznawane jest ponadto za spełnione w przypadku rodzin, w których przynajmniej jeden z małżonków ma maksymalnie 35 lat.
7) Cena metra nieruchomości nie może przekroczyć wartości publikowanych przez BGK. Są one wyższe dla rynku pierwotnego niż wtórnego.