Neuca

Spółka Neuca, największy w kraju dystrybutor farmaceutyków, miała 14,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dystrybutor farmaceutyków Neuca ocenia, że z pewnością zrealizuje prognozę finansową, zakładająca osiągnięcie zysku netto wysokości 60 mln zł w 2012 lub nawet ją przekroczy, poinformował prezes Piotr Sucharski. "Po pierwszym półroczu udało nam się osiągnąć ponad 60% rocznego prognozowanego zysku netto. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby przekroczyć tę prognozę"- powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej. Prognoza Nauki zakłada osiągnięcie zysku netto wysokości 60 mln zł w 2012 roku, co oznacza wzrost o 27% w skali roku, przy założeniu spadku rynku sprzedaży hurtowej leków o 4-5% r/r. Wartość rynku hurtowego w II kw. spadła o 3,2% r/r do 5,37 mld zł, zaś spadek w I kw. sięgnął 14,1% r/r. W ocenie Sucharskiego, w całym roku spadek sięgnie 7-8%, jednak nie wpłynie to negatywnie na możliwość wykonania prognozy wyników w tym roku.

Redan

Spółka odzieżowa Redan miała 9,00 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PKM Duda

Polski Koncern Mięsny Duda miał 2,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 7,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Zelmer

Spółka Zelmer, producent sprzętu AGD, miała 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 30,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Producent sprzętu AGD Zelmer rozpoczął proces pozyskiwania inwestora strategicznego, który miałby wejść do akcjonariatu spółki poprzez ogłoszenie wezwania na wszystkie jej akcje. Zelmer liczy na finalizację tego procesu w ciągu kilku miesięcy, podała spółka w komunikacie. "Zarząd spółki przewiduje że rozpoczynający się proces pozyskiwania inwestora zakończy się ogłoszeniem przez wybranego inwestora wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w standardowym dla takich procesów terminie kilku miesięcy" - głosi komunikat. Spółka argumentuje, że po przeanalizowaniu możliwych strategicznych scenariuszy swojego rozwoju, stoi na stanowisku, iż w interesie spółki i akcjonariuszy leży przygotowanie i realizacja nowej średnioterminowej strategii grupy na lata 2014- 2016. "Dla zapewnienia skuteczności tego procesu niezbędnym jest zapewnienie spółce stabilnej struktury własnościowej. Z tego względu zarząd spółki jest zainteresowany pozyskaniem inwestora strategicznego, który będzie wspierał spółkę w tym procesie i jej dalszym rozwoju" - tłumaczy Zelmer.>>>> 

Infovide Matrix

Spółka informatyczna Infovide Matrix miała 1,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Pekaes

Spółka logistyczno-transportowa Pekaes miała 6,91 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w II kw. 2012 roku wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PZU

Największy polski ubezpieczyciel PZU jest zainteresowany przejęciem prywatnej sieci świadczącej usługi medyczne Lux Med. Fundusz Mid Europa Partners, który kupił sieć w 2007 r., chce uzyskać ze sprzedaży LuxMedu ok. 1 mld zł, wynika z informacji Gazety Giełdy "Parkiet". Jednak PZU, dysponujące kwotą ok. 7 mld zł, które chce przeznaczyć na akwizycje (według informacji gazety), ocenia, że oczekiwana przez akcjonariusza kwota za LuxMed jest zbyt wygórowana (stanowi ona 15-krotność rocznego EBITDA). PZU, podobnie jak Mid Europa Partners, nie skomentowały doniesień gazety. Według "Parkietu", do transakcji może dojść w ciągu miesiąca, a jej ostateczna cena nie będzie znacząco odbiegać od tej, której oczekuje Mid Europa Partners ze względu na fakt, że przejęciem największej grupy medycznej o obrotach rzędu 700 mln zł są zainteresowane także fundusze private equity, oceniające rynek usług medycznych jako bardzo perspektywiczny.

ABC Data

ABC Data podtrzymuje plan wejścia w 2012 roku na rynek węgierski . Spółka oczekuje, że w 2013 roku około 3-4 proc. przychodów grupy będzie pochodzić ze sprzedaży bezpośrednio na Węgrzech - poinformował prezes spółki Michał Rumiński. "Podtrzymujemy zamiar wejścia na rynek węgierski w 2012 r. Do końca roku zamierzamy uruchomić tam sprzedaż bezpośrednią. Oczekujemy, że w 2013 r. około 3-4 proc. przychodów grupy będzie pochodzić ze sprzedaży bezpośrednio na Węgrzech, a pamiętajmy, że sprzedaż na ten rynek odbywa się też przez eksport i z tej formy nie zamierzamy rezygnować" - powiedział we wtorek Rumiński. "W 2013 roku zamierzamy wejść do pozostałych krajów rejonu środkowej i wschodniej Europy" - dodał.

Zetkama

Grupa Zetkama spodziewa się, że w ciągu dwóch lat jej spółka zależna Armak osiągnie poziom 40 mln zł przychodów ze sprzedaży. Do wzrostu wyników mają przyczynić się realizowane przez spółkę inwestycje i procesy restrukturyzacyjne - poinformował na konferencji Leszek Jurasz, prezes Zetkamy. "W tym roku, zgodnie z naszymi prognozami, Armak powinien mieć sprzedaż na poziomie około 20 mln zł. Jednak w ciągu najbliższych dwóch lat spodziewam się, że uda mu się co najmniej podwoić swoje przychody do poziomu 40 mln zł rocznie" - powiedział Jurasz. "Ten wzrost wyników będzie efektem prowadzonych w tej spółce inwestycji, jak i również procesów restrukturyzacyjnych, które wkrótce tam rozpoczniemy. Oprócz sprzedaży bardzo zależy nam również na poprawie marż" - dodał.

W lipcowym wywiadzie dla PAP prezes Jurasz poinformował, że w ciągu najbliższych 2-3 lat w Armaku Zetkama zainwestuje około 15 mln zł. Planowane nakłady dotyczą budowy centrum technologii i rozwoju oraz trzech nowych szeregów linii produktowych. Zapytany o koszty restrukturyzacji, prezes Zetkamy odpowiedział: "jest to kwota rzędu 1-1,5 mln zł". W skład grupy kapitałowej Zetkama wchodzą spółki Zetkama, Śrubena Unia, MCS oraz Armak. Zetkama produkuje armaturę przemysłową i odlewy żeliwne. Śrubena Unia prowadzi działalność na rynku elementów złącznych (śruby, wkręty, nakrętki i nity). W MCS produkowane są rury do systemów wydechowych oraz komponenty metalowe i aluminiowe głównie na potrzeby przemysłu samochodowego.

W Armaku produkowane są zawory bezpieczeństwa, zawory zaporowe elektromagnetyczne, płynowskazy, zasuwy z obiegiem i bez oraz zawory zwrotne.

ABC Data

Dystrybutor sprzętu IT ABC Data planuje w tym roku wprowadzić na rynek pięć nowych grup asortymentowych pod marką własną "Colorovo", poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. "W pierwszym półroczu sprzedaż produktów Colorovo wzrosła o niemal 70% w stosunku do drugiej połowy poprzedniego roku" - powiedział prezes Michał Rumiński dziennikarzom. Spółka nie podaje jednak wartości bezwzględnych. Marka "Colorovo" zadebiutowała w połowie 2011 r. - pierwszą grupą produktową były materiały eksploatacyjne dla drukarek. Spółka deklaruje, że rozwój marki własnej to istotny element strategii, gdyż pozwala zwiększyć marże. Według Rumińskiego, projekt "Colorovo" obecnie sam się finansuje i ma pozytywny wpływ na wyniki spółki na poziomie EBITDA i zysku netto.