"Dane o PKB w drugim kwartale rozczarowały, wskazując, że tempo wzrostu gospodarczego hamuje w szybkim tempie, a popyt krajowy znajduje się w słabej kondycji, co pozbawia krajową gospodarkę bufora w obliczu spodziewanego dalszego pogorszenia koniunktury w strefie euro. Dzisiejszy odczyt skłania nas do rewizji w dół prognozy wzrostu gospodarczego na cały 2012 r. do 2,6 proc. rdr. Rozwój sytuacji gospodarczej, a w szczególności spadek popytu krajowego, zwiększa w naszej ocenie prawdopodobieństwo rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki monetarnej jeszcze w 2012 r., pomimo iż inflacja będzie się utrzymywała wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP. Pierwszej obniżki stóp spodziewamy się w listopadzie".