Obniżyli natomiast cenę docelową akcji spółki do 16,6 zł z 17,4 zł.

Rekomendację wydano, gdy rynkowa cena walorów POLNORD wynosiła 13,3 zł, prawie o ¼ mniej od wyceny analityków DI BRE.

„Polnord sprzedał 50% udziałów w projekcie centrum handlowego w Wilanowie. Kupującym jest GTC, który po transakcji jest jedynym właścicielem inwestycji. Strony nie ujawniły ceny sprzedaży. Informacja o cenie jest kluczowa do oceny atrakcyjności transakcji dla obu stron. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową obu spółek, siła negocjacyjna była po stronie GTC. Uważamy, że GTC był w stanie wynegocjować korzystne dla siebie warunki transakcji. W bilansie Polnordu grunt był wyceniony na prawie 70 mln PLN (1800 PLN/m2 GLA). Spodziewamy się, że ostateczna cena mogła oscylować wokół 1500 PLN/m2 GLA. Oznaczałoby to kwotę 55-60 mln PLN, którą z punktu widzenia GTC ocenilibyśmy pozytywnie. Ocena transakcji z punktu widzenia Polnordu nie jest tak jednoznaczna. Z jednej strony spółka rezygnuje z potencjalnie bardzo dochodowego projektu inwestycyjnego i przyszłych korzyści z nim związanych, z drugiej, otrzymuje gotówkę, która jest dla Polnordu niezwykle istotna. Nie licząc obligacji zamiennych, które Polnord najprawdopodobniej w całości spłaci do połowy listopada, w najbliższych trzech kwartałach spółka jest zmuszona zrolować lub spłacić obligacje o wartości 135 mln PLN. Sprzedaż działki w Wilanowie znacznie przybliża Spółkę do osiągnięcia tego celu. Otrzymana gotówka w razie konieczności może posłużyć częściowej spłacie obligacji, jednak przede wszystkim Polnord uwiarygadnia, że w przyszłości będzie w stanie się rozwijać i prowadzić rentowną działalność. Najistotniejszymi konsekwencjami transakcji z GTC są (1) zwiększenie płynności finansowej w Polnordzie, (2) oparcie długoterminowej strategii rozwoju spółki głównie na działalności w segmencie mieszkaniowym.” – napisano w raporcie.