Cena docelowa jednej akcji AGORA została obniżona o 2,3 proc. do 8,6 zł z 8,8 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji papiery AGORA warte były 7,95 zł, czyli o ponad 8 proc. mniej od wyceny Raiffeisen.