Roczna cena docelowa walorów BENEFIT została ustalona na poziomie 250 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji za walory spółki inwestorzy płacili 188,9 zł, o ponad 32 proc. taniej od szacunków Erste Banku.