"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 7 (w październiku minus 9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 21 proc. (w październiku odpowiednio 14 proc. i 23 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Badanie wskazuje, że oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży są mniej pesymistyczne niż w październiku.

"Podmioty sygnalizują trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, choć nieznacznie mniejsze niż przed miesiącem; również odpowiednie prognozy są nieco mniej pesymistyczne od formułowanych w październiku. Przedsiębiorcy nadal sygnalizują nadmierny poziom zapasów towarów. W związku z tym planowane jest ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców, choć mniej znaczące niż przewidywano w poprzednim miesiącu" - napisano.

"Zapowiadany jest spadek zatrudnienia nieznacznie mniejszy od prognozowanego w październiku. Jednostki sygnalizują wzrost bieżących cen towarów, choć nieco wolniejszy niż przed miesiącem. Prognozy wskazują, iż ceny towarów mogą wzrastać w tempie zbliżonym do przewidywanego w październiku" - dodano.